NOWY ZARZĄD KS PILICA

KS Pilica. Opublikowano w Łyżwiarstwo szybkie

NOWY ZARZĄD KS PILICA (od lewej: Jaromir Radke, Leszek Anteczek, Tomasz Cichowski, Piotr Milewicz - Prezes , Wiesław Kmiecik, Joanna Wojtakowska, Grzegorz Miazek, Jolanta Kmiecik - Wiceprezes ).

NOWY ZARZĄD KS PILICA (od lewej: Jaromir Radke, Leszek Anteczek, Tomasz Cichowski, Piotr Milewicz - Prezes , Wiesław Kmiecik, Joanna Wojtakowska, Grzegorz Miazek, Jolanta Kmiecik - Wiceprezes ).

W dniu 18 maja 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu Sportowego "Pilica" . Wzięli nim udział delegaci poszczególnych sekcji , członkowie honorowi klubu, trenerzy, działacze, zaproszeni goście. Obradom przewodniczył Jan Śnioszek .

               W Walnym udział wzięli : Pan Kazimierz Kowalczyk - Prezes PZŁS, Pani Ewa Białkowska - szef wyszklenia PZŁS, Pan Przemysław Spychaj - Wiceprezes PZK, Pan Leszek Piosik - kapitan sportowy PZK, Pani Jolanta Jabłońska - Dyrektor Gimnazjum nr 6

               Minutą ciszy uczczono sportowców i działaczy, którzy odeszli na wieczną wartę : Bogusława Drozdowskiego, Grzegorza Rudnego, Tomasza Kurmana, Zbigniewa Knapa , Jana Żelazka, Andrzeja Łuczaka, Mieczysława Pietruszczaka, Józefa Grzejszczyka,

               Ustępujące władze klubu podsumowały czteroletnia kadencję w której zawodnicy KS "Pilica" zdobyli 137 medali na Mistrzostwach Polski w różnych kategoriach wiekowych. Najwięcej z nich padło łupem : Karoliny Domańskiej - Ksyt , Rolanda Cieślaka, Aleksandry Dębowskiej, Aleksandry Kapruziak, Mateusza Owczarka, Tadeusza Śliwińskiego, Konrada Mocarskiego, Pawła Osińskiego, Magdaleny Zielińskiej, Moniki Kozłowskiej. Zawodników do zawodów przygotowywali następujący trenerzy: Wiesław Kmiecik, Jolanta Kmiecik, Marek Łakomski, Jaromir Radke, Rafał Brzostowicz, Marcin Jabłoński, Ewelina Brzostowicz, Paweł Ciesielski, Jan Śnioszek, Tomasz Cichowski, Bożena Polak. Na obiektach przy ul. Strzeleckiej zorganizowano czempionaty kraju zarówno w łyżwiarstwie szybkim jak i kręglarstwie.              

Zarząd klubu szczególnie dziękował Panu Marcinowi Witko - Prezydentowi Miasta za ostatni czempionat w łyżwiarstwie szybkim, który w opinii wszystkich miał najlepsza oprawę w historii mistrzostw. Sportowcy KS "Pilica" startowali w mistrzostwach Świata i Europy, Pucharach Świata                    Europy, mieczach międzypaństwowych. Trener Kadry Olimpijskiej Wiesław Kmiecik odniósł sukces - marzenie , jego zawodnik Zbigniew Bródka zdobył złoty medal olimpijski. Zarząd podziękował zawodnikom i ich trenerem za wspaniałą postawę na arenach sportowych oraz zdobyte medale. Była to dobra promocja Tomaszowa Mazowieckiego na arenie ogólnopolskiej.                   

Zawodnicy , trenerzy i Zarząd podziękowali wszystkim Przyjaciołom klubu, władzom samorządowym, Zarządowi PZŁS i PZK, ŁFS, Dyrektorom szkół tomaszowskich, sponsorom,   kibicom za wsparcie materialne i duchowe a tym ostatnim za możliwość pogodzenia nauki w szkole ze sportem wyczynowym. Delegaci przyjęli sprawozdanie i udzielili absolutorium ustępującym władzom klubu w sposób jednomyślny.

                 Zaproszeni goście pogratulowali zawodnikom, trenerom i Zarządowi osiągniętych wyników sportowych i dobrej organizacji zawodów mistrzowskich. Z podziwem przytaczali   liczbę 137 medali zdobytych na Mistrzostwach Polski w różnych kategoriach wiekowych . Życzyli klubowi jeszcze lepszych osiągnięć w przyszłej kadencji.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia wyrazili podziękowania Panu Prezydentowi Marcinowi WITKO i Radzie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za spełnienie marzeń wielu pokoleń braci łyżwiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim  i podjęcie decyzji o budowie hali łyżwiarskiej - wielofunkcyjnej przy ul. Strzeleckiej

                 Walne Zgromadzenie nadała tytuł Honorowego Członka Klubu : Hieronimowi Małkowi, Janowi Śnioszkowi, Jerzemu Głogowskiemu .

                 Walne Zgromadzenie wybrało nowe władze klubu w głosowaniu tajnym :

Zarząd Klubu : Piotr Milewicz - Prezes , Jolanta Kmiecik - Wiceprezes, Członkowie - Grzegorz Miazek, Wiesław Kmiecik, Jaromir Radke, Tomasz Cichowski, Leszek Anteczek, Joanna Wojtakowska.

Komisję Rewizyjną: Arkadiusz Pecyna, Jolanta Jabrzyk, Ines Abratkiewicz

Sąd Koleżeński: Ireneusz Kaczmarek, Anna Adamowicz, Rafał Brzostowicz

               Walne Zgromadzenie zakończyło się wystąpieniem nowego Prezesa Klubu Sportowego "Pilica" Pana Piotra Milewicza oraz przyjęciem protokołu Komisji Uchwał i Wniosków .

NOWY ZARZĄD KS PILICA

NOWY ZARZĄD KS PILICA

NOWY ZARZĄD KS PILICA

NOWY ZARZĄD KS PILICA

NOWY ZARZĄD KS PILICA

NOWY ZARZĄD KS PILICA

NOWY ZARZĄD KS PILICA

NOWY ZARZĄD KS PILICA

NOWY ZARZĄD KS PILICA

Zmarł Bogusław Drozdowski

KS Pilica. Opublikowano w Łyżwiarstwo szybkie

Zmarł Bogusław Drozdowski

Bogusław Drozdowski, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, świetny pedagog i niezwykle skuteczny działacz sportowy pochodził  z Płońska  na  Polesiu  . Do Tomaszowa Mazowieckiego   trafił po II wojnie światowej. Najpierw jednak były Budziszewice, gdzie skończył podstawówkę.  Stąd dojeżdżał do Liceum Pedagogicznego w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie zdał maturę. Następnie z nakazem pracy został  nauczycielem  wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej  i Liceum w Starzycach. Tam na zamarzniętym stawie starzyckim zorganizował w 1954 roku pierwsze zawody łyżwiarskie . Jak sam wspominał  "za szufle do odgarniania śniegu wzięli się wszyscy, nie wyłączając księdza , który uczył najmłodszych łyżwiarzy katechizmu" . Takie  były początki tej dyscypliny sportowej w Tomaszowie Mazowieckim. Następnie zaczął pracować  w  Szkole Podstawowej nr 11. Tutaj w 1965 roku zorganizował na boisku przyszkolnym lodowisko z namiastka toru łyżwiarskiego dla swoich wychowanków, gdzie zachęcał ich najpierw do łyżew krótkich  a następnie do panczen.                                            
    W  1967 roku z inicjatywy Bogusława Drozdowskiego powstała sekcja łyżwiarstwa szybkiego Klubu Sportowego "Pilica" a on zastał jej pierwszym instruktorem . Kilka miesięcy później Zarząd Klubu zdecydował o budowie naturalnego toru do jazdy szybkiej na lodzie przy ul. Strzeleckiej. W 1979 roku dzięki  niespokojnemu duchowi trenera Bogusława Drozdowskiego, odwadze dyrekcji ZWCH "Witom" rozpoczęto budowę sztucznie mrożonego toru łyżwiarskiego . Nowy obiekt  został oddany do użytku w 1984 roku i  do dziś służy społeczeństwu miasta, regionu i Polski  do uprawiania sportu  i rekreacji.
   Bogusław Drozdowski był organizatorem wielu zawodów mistrzowskich, widowisk sportowych i imprez rekreacyjnych. Wychował wielu olimpijczyków i mistrzów Polski. Spod jego skrzydeł wyrośli olimpijczycy : Jan Józwik, Stanisława Pietruszczak - Wąchała, Jaromir Radke oraz wielu mistrzów Polski na czele z Andrzejem  Jóźwikiem  i  Markiem  Łakomskim.
  Bogusław Drozdowski był członkiem Honorowym  Klubu Sportowego "Pilica", wcześniej  zasiadał  w jego Zarządzie. Działał w Szkolnym Związku Sportowym. Był autorem monografii  sportu szkolnego w woj. piotrkowskim oraz współautorem książki  "50 lat sportu szkolnego w Tomaszowie Mazowieckim". Pracował w Zarządzie Miasta , był  radnym miejskim a następnie Przewodniczącego Rady Sportu. Z jego inicjatywy powstało rondo Tomaszowskich Olimpijczyków. Rada Miejska uhonorowała  Bogusława Drozdowskiego  tytułem "Zasłużony dla Tomaszowa Mazowieckiego".  
   Odszedł od nas na wieczną wartę wspaniały nauczyciel, trener, wychowawca wielu pokoleń tomaszowskich sportowców, człowiek oddany ideałom, przyjaciel i starszy kolega

Cześć jego pamięci !

SUKCESY TOMASZOWIAN NA VIKING RACE W HOLANDII

KS Pilica. Opublikowano w Łyżwiarstwo szybkie

Karolina Bosiek najlepsza w Viking Race w Holandii - Reprezentacja Polski na zawody Viking Race w Holandii

Karolina Bosiek najlepsza w Viking Race w Holandii - Reprezentacja Polski na zawody Viking Race w Holandii

Karolina Bosiek najlepsza w Viking Race w Holandii - Reprezentacja Polski na zawody Viking Race w Holandii

Karolina Bosiek najlepsza w Viking Race w Holandii - Reprezentacja Polski na zawody Viking Race w Holandii

Reprezentacja Polski na zawody Viking Race w Holandii

Karolina Bosiek potwierdziła, że jest jednym z największych polskich talentów. Wzawodach Viking Race w holenderskim Heerenveen, uznawanych za nieoficjalne mistrzostwa świata dzieci, wygrała wielobojową rywalizację piętnastolatek oraz zdobyła czterymedale w biegach. Medalami pochwalić się też mogą inni tomaszowianie. W wieloboju Bosiek zdobyła 162,115 pkt i wyprzedziła drugą Holenderka Rachelle van de Griek 164,443. Zawodniczka IUKS Dziewiątka wygrała pierwszy bieg na 500 m w czasie 40,34, a w drugim była druga (40,54). Zwyciężyła również na 1000 m (1.20,25) i na 1500 m (2.03,33). Tomaszowianka na wszystkich dystansach ustanowiła rekordy życiowe. W tej kategorii (B1) mieliśmy jeszcze jedną zawodniczkę Dziewiątki. Karolina Gąsecka zdobyła brązowy medal na 1500 m z czasem 2.09,29. W pozostałych biegach uzyskała czasy i miejsca: 500 m 42,46 (8) i 42,06 (7), 1000 m 1,24,66 (6). Dały jej szóste miejsce w wieloboju. Wpozostałych kat. wiekowych nasze dziewczyny nie zdobyły medali, ale pobiły wiele rekordów życiowych: kategoria C1 – Katarzyna Dela z Pilicy:
500 m 44,73 (6) i życiówka 44,56 (8), 1000 m PR 1.31,53 (9), wielobój (8), kat. C2 – Natalia Jabrzyk z Pilicy:
500 m 42,92 (7) i PR 42,55 (6), 1000 m 1.24,20 (4, PR), 1500 m 2.11,39 (5, PR), wielobój 5 miejsce, kat. D2 – Daria Kopacz z Dziewiątki:
500 m PR 45,21 (5), 45,35 (5) i 45,46 (6), 1000 m 1.32,38 (5, PR), wielobój (5), Natalia Krześlak z Dziewiątki: 500 m 48,16 (17), 47,38 (13) i 47,28 (14, PR), 1000 m 1.36,57 (17, PR), wielobój (14).
Wśród chłopców rywalizowało trzech tomaszowian.Najlepiejwypadłwkategorii B1 Damian Żurek. Zawodnik Dziewiątki wygrał 500 m wynikiem 37,13 oraz ustanowił rekord życiowy i rekordViking Race. Do tego dołożył brąz na 1000 m z czasem 1.15,08. Na pozostałych dystansach uzyskał czasy i wyniki: 3000 m 4.11,73 (9, PR) i 1500 m 1.58,23 (11). W wieloboju zajął czwarte miejsce.
Wyniki innych tomaszowian:
kat. C1 – Jakub Dymkowski z Dziewiątki:
500 m 42,19 (9, PR) i 42,31 (12), 1000 m 1.24,05 (10) i 1.23.65 (11, PR) rekord życiowy, wielobój 10 miejsce, kat. C2 – Wiktor Grzybek z Pilicy:
500 m 39,56 (5, PR) i 39,99 (7), 1000 m 1.19,86 (8, PR), 1500 m 2.06,13 (12, PR), wielobój 7 miesce.
Towarzyszli imtrenerzy Jolanta Kmiecik i Rafał Brzostowicz z Tomaszowa.

http://www.vikingrace.nl

III dzień - 28-30.12.2015r. Mistrzostwa Polski dystanse i wielobój

KS Pilica. Opublikowano w Łyżwiarstwo szybkie

Minister Sportu w rozmowie z Prezydentem Marcinem WITKO , Prezesem PZŁS
Kazimierzem Kowalczykiem i pierwszym trenerem Zbigniewa Bródki -
Mieczysławem Szymajdą

Minister Sportu w rozmowie z Prezydentem Marcinem WITKO, Prezesem PZŁS Kazimierzem Kowalczykiem i pierwszym trenerem Zbigniewa Bródki - Mieczysławem Szymajdą

MP: w biegach drużynowych AZS AWF Katowice i GKS Stoczniowiec Gdańsk

Biegi drużynowe zakończyły rywalizację drugiego dnia mistrzostw Polski na dystansach i w wieloboju. W konkurencji kobiet ze zwycięstwa cieszyły się Magdalena Czyszczoń, Urszula Włodarczyk i Katarzyna Woźniak. Zespół AZS AWF Katowice uzyskał 3.28,18.

Srebrny medal przypadł w udziale IUKS Dziewiątce Tomaszów Mazowiecki (Karolina Bosiek, Karolina Gąsecka, Agata Jabłońska) 3.40,32, a brązowy KS Pilicy Tomaszów Mazowiecki (Natalia Jabrzyk, Aleksandra Kapruziak, Katarzyna Ulkowska) 3.47,69. Gospodarze czempionatu mieli się z czego cieszyć. Ich panczenistki zdobyły dwa medale.

W rywalizacji mężczyzn triumfował GKS Stoczniowiec Gdańsk 4.11, 25 jadący w składzie: Marcin Bachanek, Aleksander Puszkarski i Piotr Puszkarski.

Drugie miejsce zajął KS Orzeł Elbląg (Michał Domański, Sebastian Kłosiński, Adrian Wielgat) 4.14,41, a trzecie zespół Zbigniewa Bródki - UKS Błyskawica Domaniewice 4.18,16.

Oprócz sportowych wrażeń, licznie zgromadzona publiczność mogła skorzystać z wielu atrakcji. Efektywną rewię na lodzie przygotowała firma OTTO. Natomiast wieczorem, kilkaset tomaszowian bawiło się na dyskotece z DJ na lodzie.

Środa będzie ostatnim dniem mistrzostw Polski na dystansach i wieloboju. Zaplanowano m.in. ciekawie zapowiadający się bieg na 3000 m kobiet. Oprócz tego będziemy świadkami koncertu zespołu „Inny Wymiar” (początek o godz. 16.30). O 18.00 nastąpi oficjalne zamknięcie mistrzostw, a później zorganizowana zostanie ślizgawka dla mieszkańców z LOTTO.

Paweł Abratkiewicz: organizacja mistrzostw robi wrażenie

Znany panczenista tomaszowskiej Pilicy Roland Cieślak zwyciężył w nocnym maratonie na torze Pilica. - Nie miał szacunku dla starszych - żartował Paweł Abratkiewicz, doskonały przed laty sprinter miejscowego klubu, a obecnie trener odnoszący coraz większe sukcesy z żeńską kadrą Rosji.

Łyżwiarski peleton poprowadził Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Pan Marcin Witko. - Start pierwszej osoby w mieście w takiej imprezie jest bardzo ważny - powiedział Paweł Abratkiewicz. - Świadczy o zainteresowaniu władz miasta sprawami sportu i łyżwiarstwa szybkiego.

Paweł Abratkiewicz jeszcze 27 grudnia śledził walkę o medale w mistrzostwach Rosji. Tego dnia siedział już w samolocie i przyleciał do kraju.

- Jestem mile zaskoczony wysoką organizacją mistrzostw Polski. Wystroju toru nie powstydziłoby się wiele imprez mistrzowskich na arenie międzynarodowej. Chwała dla gospodarzy za świetną oprawę czempionatu, za imprezy towarzyszące - podkreślił Paweł Abratkiewicz.

Jedną z nich był nocny maraton. - Może należałoby się zastanowić nad wprowadzeniem na stałe takiego biegu. Byłby świetnym dodatkiem do mistrzostw Polski. Służyłby promocji dyscypliny. Może warto byłoby poszukać sponsora takich zawodów, może rywalizację pokazałaby telewizja - zastanawiał się Paweł Abratkiewicz.
 
Impreza była okazją do dobrej zabawy. Licznie zgromadzona na trybunach publiczność, poza Abratkiewiczem, mogła zobaczyć m.in. Piotra Diducha czy Jaromira Radke.

3 stycznia Paweł Abratkiewicz odleci do Mińska, gdzie kilka dni później rozegrane zostaną mistrzostwa Europy w wieloboju. - Tam się spotkam ze swoimi zawodniczkami. W ostatnim krajowym czempionacie złote medale w wieloboju zdobyli Woronina i Juskow. Moja podopieczna nie jest typową wieloboistką, brakuje jej mocy w sprincie, ale ma zadatki na kolejne postępy. W dobrej dyspozycji jest Graf. Oczywiście dla całych rosyjskich panczenów docelową imprezą są mistrzostwa świata na dystansach w Kołomnie. W Sbornej jest potencjał co pokazała w pierwszej części sezonu w Pucharach Świata - zakończył Paweł Abratkiewicz.

 MP: złoty medal Zbigniewa Bródki na 1000 m

Zbigniew Bródka zdobył złoty medal w biegu na 1000 m w rozgrywanych w Tomaszowie Mazowieckim mistrzostwach Polski na dystansach. Zawodnik UKS Błyskawicy Domaniewice uzyskał zas 1.13,16.

Drugie miejsce zajął Piotr Michalski (SKŁ Górnik Sanok) 1.13,68, a trzecie Artur Nogal (Fundacja ŁiSW Legia Warszawa) 1.15,46.

MP: złoty medal Luizy Złotkowskiej na 3000 m

Luiza Złotkowska (UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki) zdobyła złoty medal w biegu na 3000 m w rozgrywanych w Tomaszowie Mazowieckim mistrzostwach Polski.

Uzyskała ona 4.30,51 i wyprzedziła Natalię Czerwonkę (MKS Zagłębie Lubin) 4.32,93 oraz Urszulę Włodarczyk (AZS AWF Katowice) 4.36,60.

W końcowej klasyfikacji wielobojowej MP (500, 1500, 1000 i 3000 m) zwyciężyła Natalia Czerwonka 169,331 pkt przed Luizą Złotkowską 169,918 oraz Katarzyną Woźniak (AZS AWF Katowice) 173,379.

MP: złoty medal Jana Szymańskiego na 5000 m

Jan Szymański (AZS AWF Poznań) zdobył złoty medal w biegu na 5000 m 6.55,26 w mistrzostwach Polski w Tomaszowie Mazowieckim.

Drugie miejsce zajął Zbigniew Bródka (UKS Błyskawica Domaniewice) 7.06,56, a trzecie Adrian Wielgat (KS Orzeł Elbląg) 7.06,68.

Najlepszym w wieloboju (500, 3000, 1500 i 5000 m) okazał się Jan Szymański 156,545 pkt przed Zbigniewem Bródką 157,757 i Piotrem Puszkarskim (GKS Stoczniowiec Gdańsk) 159,880.

Rywalizację trzeciego dnia 30. Mistrzostw Polski na dystansach i 74. Mistrzostw Polski w wieloboju oglądał Minister Sportu i Turystyki Pan Witold Bańka.

 

MP: wysoki poziom sportowy, doskonała oprawa...

- Gratuluję znakomitej organizacji i wysokiego poziomu sportowego mistrzostw Polski - powiedział podczas uroczystości zakończenia mistrzostw Polski na dystansach i wieloboju, Minister Sportu i Turystyki Pan Witold Bańka. - Słyszałem już wiele pozytywnych opinii o tym czempionacie. Moja i wiceministra Ryszarda Szustera obecność tutaj świadczy, że łyżwiarstwo szybkie, jedna z najbardziej medalodajnych dyscyplin w polskim sporcie, odgrywa ważną rolę i nie zostanie zaniedbana.

Tradycyjną formułę "mistrzostwa Polski uważam za zakończone" - wygłosił prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, Kazimierz Kowalczyk i pogratulował gospodarzom świetnej organizacji, a zawodnikom i ich trenerom bardzo dobrych wyników.

Prezes PZŁS podkreślił ogromne zaangażowanie w organizację mistrzostw władz miasta z prezydentem Marcinem Witko oraz działaczy Okręgu z Tomaszowa Mazowieckiego z Markiem Łakomskim.

Uczestnicy mistrzostw mieszkali w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich COS w Spale i za okazaną gościnność prezes Kazimierz Kowalczyk serdecznie podziękował Pani Dyrektor Barbarze Klatce.

- Tomaszowskie kluby Pilica i niedawny Jubilat IUKS Dziewiątka wniosły ogromny wkład w sukcesy i rozwój naszego łyżwiarstwa szybkiego. W tym mieście wychowało się wiele znakomitych zawodniczek i zawodników, którzy startowali w największych imprezach międzynarodowych z igrzyskami olimpijskimi włącznie - powiedział Kazimierz Kowalczyk.

Trzydniową rywalizację na tomaszowskim torze  z uwagą śledził wieloletni szef wyszkolenia w Polskim Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, Leszek Ułasiewicz, który w swoim życiu oglądał ze sto krajowych czempionatów (sprint, wielobój, dystanse) i tak znakomicie zorganizowanych nie przypomina sobie.

- Były to świetnie przygotowane mistrzostwa ze znakomitą oprawą. Mieliśmy sport na dobrym poziomie jak i doskonałą zabawę. Pobitych zostało dziesięć rekordów toru. Byli kibice i raz jeszcze mogliśmy się przekonać, że mieszkańcy miasta po prostu kochają łyżwiarstwo szybkie. Obecność ministra Witolda Bańki oczywiście podniosła rangę imprezy. Nie pamiętam czy kiedykolwiek szef naszego sportu brał udział w ceremonii dekoracji łyżwiarzy - powiedział Leszek Ułasiewicz.

Złote medale w wieloboju zdobyli Natalia Czerwonka i Jan Szymański. - Ogromne słowa uznania należą się tym, którzy w nocy z niedzieli na poniedziałek mrozili i przygotowywali obiekt. Mimo wielkich przeciwności pogodowych poradzili, a my staraliśmy się odwdzięczyć jak najlepszą sportową postawą - powiedziała mistrzyni kraju.

II dzień - 28-30.12.2015r. Mistrzostwa Polski dystanse i wielobój

KS Pilica. Opublikowano w Łyżwiarstwo szybkie

Aleksandra Kapruziak

Aleksandra Kapruziak wywalczyła 5 medali seniorskich i młodzieżowych.

28-30.12.2015r. Mistrzostwa Polski dystanse i wielobój 28-30.12.2015r. Mistrzostwa Polski dystanse i wielobój 28-30.12.2015r. Mistrzostwa Polski dystanse i wielobój

28-30.12.2015r. Mistrzostwa Polski dystanse i wielobój 28-30.12.2015r. Mistrzostwa Polski dystanse i wielobój 28-30.12.2015r. Mistrzostwa Polski dystanse i wielobój

28-30.12.2015r. Mistrzostwa Polski dystanse i wielobój 28-30.12.2015r. Mistrzostwa Polski dystanse i wielobój 28-30.12.2015r. Mistrzostwa Polski dystanse i wielobój

28-30.12.2015r. Mistrzostwa Polski dystanse i wielobój 28-30.12.2015r. Mistrzostwa Polski dystanse i wielobój 28-30.12.2015r. Mistrzostwa Polski dystanse i wielobój

28-30.12.2015r. Mistrzostwa Polski dystanse i wielobój 28-30.12.2015r. Mistrzostwa Polski dystanse i wielobój 28-30.12.2015r. Mistrzostwa Polski dystanse i wielobój

28-30.12.2015r. Mistrzostwa Polski dystanse i wielobój 28-30.12.2015r. Mistrzostwa Polski dystanse i wielobój 28-30.12.2015r. Mistrzostwa Polski dystanse i wielobój

28-30.12.2015r. Mistrzostwa Polski dystanse i wielobój 28-30.12.2015r. Mistrzostwa Polski dystanse i wielobój

MP: złoty medal Kai Ziomek na 500 m

Kaja Ziomek (MKS Cuprum Lubin) zdobyła złoty medal w biegu na 500 m w rozgrywanych w Tomaszowie Mazowieckim mistrzostwach Polski na dystansach. Uzyskała ona czas 82,080 (suma dwóch biegów 40,95 i 41,13).

Drugie miejsce zajęła Natalia Czerwonka (MKS Zagłębie Lubin) 82,610 (41,07 i 41,54), a trzecie Aleksandra Kapruziak (KS Pilica Tomaszów Mazowiecki) 84,600 (42,61 i 41,99).

Pierwszy bieg na 500 m rozegrano w poniedziałek i zwyciężyła również Kaja Ziomek.

- Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o złotym medalu Kai Ziomek - powiedział prezes lubińskiego klubu Marian Węgrzynowski. - Talent naszej zawodniczki, która jest jeszcze juniorką rozwija. Przygodę z łyżwiarstwem szybkim zaczynała u nas, teraz jest uczennicą Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. Kontynuuje tradycje rodzinne, jej ojciec Robert również ścigał się na łyżwach.

MP: złoty medal Artura Nogala na 500 m

Artur Nogal zdobył w Tomaszowie Mazowieckim złoty medal mistrzostw Polski w biegu na 500 m. Zawodnik  Fundacji ŁiSW Legia Warszawa uzyskał łączny czas dwóch biegów 72,630 (36,56 i 36,07).

Drugie miejsce zajął Piotr Michalski (Górnik Sanok) 72,950 (36,95 i 36,00), a trzecie Zbigniew Bródka (UKS Błyskawica Domaniewice) 75,250 (37,91 i 37,34).

Nie startował Artur Waś.

MP: złoty medal Natalii Czerwonki na 1000 m

Natalia Czerwonka zdobyła drugi złoty medal mistrzostw Polski na dystansach. We wtorek zawodniczka MKS Zagłębie Lubin wygrała bieg na 1000 m bijąc wynikiem 1.22,08 rekord toru.

Drugie miejsce zajęła Luiza Złotkowska (UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki) 1.22,22, a trzecie Katarzyna Woźniak (AZS AWF Katowice) 1.24,04.

Na czwartej pozycji uplasowała się 15-letnia Karolina Bosiek (IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki) 1.25,01.

W poniedziałek Natalia Czerwonka zdobyła złoty medal na 1500 m.

MP: złoty medal Zbigniewa Bródki na 1500 m

Zbigniew Bródka (UKS Błyskawica Domaniewice) zdobył złoty medal w biegu na 1500 m w mistrzostwach Polski, które od poniedziałku rozgrywane są w Tomaszowie Mazowieckim. Najlepszy zawodnik igrzysk w Soczi na tym dystansie uzyskał 1.51,24.

Drugi był Jan Szymański (AZS AWF Poznań) 1.51,53, a trzeci Piotr Puszkarski (GKS Stoczniowiec Gdańsk) 1.54,03.

Nie startował Konrad Niedźwiedzki.

I dzień - 28-30.12.2015r. Mistrzostwa Polski dystanse i wielobój

KS Pilica. Opublikowano w Łyżwiarstwo szybkie

Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Seniorów

Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Seniorów

Pierwszymi zwycięzcami Mistrzostw Polski Seniorów na dystansach zostali:
Natalia Czerwonka - MKS Zagłębie Lubiń na  1500m
Zbigniew Bródka - UKS Błyskawica Domaniewice na 3000m
Brązowy medal Aleksandry Kapruziak na 1500m w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski

MP: Kaja Ziomek i Artur Nogal prowadzą na półmetku 500 m

Kaja Ziomek (MKS Cuprum Lubin) i Artur Nogal (Fundacja ŁSiW Legia Warszawa) prowadzą po pierwszym biegu na 500 m w mistrzostwach Polski na dystansach, które rozgrywane są w Tomaszowie Mazowieckim.

Kaja Ziomek uzyskała 40,95 s i wyprzedziła Natalię Czerwonkę (MKS Zagłębie Lubin) 41,07 oraz Luizę Złotkowską (UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki) 41,47.

Artur Nogal przebieg 500 m w 36,56 s i wyprzedził Piotra Michalskiego (SKŁ Górnik Sanok) 36,95 oraz Jana Szymańskiego (AZS AWF Poznań) 37,63.

- Pod nieobecność Artura Wasia Nogal oraz Michalski są faworytami rywalizacji na 500 m i jak na razie nie zawodzą. Ich czasy w takich warunkach pogodowych jakie dziś panowały są bardzo dobre. Cieszy wynik Kai Ziomek. Widać, że ya zawodniczka rozwija się i śmiało atakuje pozycje utytułowanych rywalek - powiedział wielololetni szef wyszkolenia w Polskim Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Leszek Ułasiewicz.

 

MP: złoty medal Natalii Czerwonki

Natalia Czerwonka (MKS Zagłębie Lubin) 2.05,20 zdobyła złoty medal w biegu na 1500 m w rozgrywanych w Tomaszowie Mazowieckim mistrzostwach Polski na dystansach. Druga była Luiza Złotkowska (UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki) 2.06,76, a trzecia Katarzyna Woźniak (AZS AWF Katowice) 2.08,23.

Czołowa trójka czempionatu uzyskała wyniki od poprzedniego rekordu toru, który wynosił 2.09,63 i należał do Natalii Czerwonki.

- Takie wyniki mogą tylko cieszyć - mówił z satysfakcją trener kadry kobiet Krzysztof Niedźwiedzki, który z uwagą śledzi rywalizację w krajowym czempionacie. - Mamy mocną grupę zawodniczek, wśród których są zarówno panczenistki doświadczone, jak i młode które atakują pozycję czołówki.

Jak podkreślił trener Niedźwiedzki mistrzostwa Polski są również kwalifikacjami do drugiej części sezonu m.in. europejskiego czempionatu w wieloboju, który rozegrany zostanie na początku stycznia w Mińsku, w którym mamy dwa miejsca w rywalizacji kobiet.

Natalia Czerwonka biegła po Luizie Złotkowskiej i wiedziała, że jej najgroźniejsza rywalka pobiła rekord toru. Odpowiedź zawodniczki MKS Zagłębia Lubin była błyskawiczna.

- Taka rywalizacja dobrze służy naszej dyscyplinie sportu. Staram się przede wszystkim wykonywać wskazówki trenera kadry, poprawiać swoje umiejętności. Cieszę się ze złotego medalu, który zdobyłam w barwach MKS Zagłębia i który reprezentuję od roku i trenuję tam pod kierunkiem Arkadiusza Skonecznego - powiedziała Natalia Czerwonka.

Mistrzostwa Polski w Tomaszowie Mazowieckim kończą pierwszą część sezonu. - W drugiej czeka nas jeszcze wiele imprez, a najważniejszymi będą mistrzostwa świata na dystansach w Kołomnie. Pobiegnę tam m.in. w drużynie, którą stać na dobre rezultaty - podkreśliła Natalia Czerwonka.

 

MP: Zbigniew Bródka najlepszy na 3000 m

Zbigniew Brodka (UKS Błyskawica Domaniewice) 4.00,67 wygrał bieg na 3000 m w rozgrywanych w Tomaszowie Mazowieckim mistrzostwach Polski na dystansach. Mistrz olimpijski z Soczi na 1500 m wyprzedził Jana Szymańskiego (AZS AWF Poznań) 4.01,28 oraz Adriana Wielgata (KS Orzeł Elbląg) 4.04,77.

Bieg na 3000 m był ostatnią konkurencją pierwszego dnia tomaszowskich mistrzostw Polski. We wtorek rywalizacja będzie kontynuowana. Odbędą się m.in. drugie biegi na 500 m kobiet i mężczyzn.

Karolina Bosiek: w tym klubie spędzamy wiele czasu

W biegu na 1500 m Karolina Bosiek z wynikiem 2.12,06 zajęła wysokie, szóste miejsce w mistrzostwach Polski na dystansach, które dziś rozpoczęły się w Tomaszowie Mazowieckim. Piętnastoletnia panczenistka miejscowej IUKS Dziewiątki wyprzedziła trzynaście bardziej doświadczonych i rytynowanych zawodniczek.

Karolina Bosiek jest jedną z najbardziej utalentowanych łyżwiarek IUKS Dziewiątki, klubu którego 20 rocznicę powstania obchodzono w trakcie obecnego czempionatu.

- Nasz klub jest dobrze zorganizowany i panuje w nim bardzo serdecznia oraz miła atmosfera. Mocno wspieramy się nie tylko w czasie zawodów, ale również poza nimi - powiedziała Karolina Bosiek. - Jest to zasługa trenerów, którzy z nami pracują z Panią Jolantą Kmiecik na czele.

Nasza utalentowana zawodniczka dodała, że "w klubie zawodnicy spędzają wiele czasu." - Niekiedy więcej niż w domu - powiedziała z uśmiechem.

- Łyżwarstwo szybkie cieszy się w Tomaszowie Mazowieckim dużą popularnością. Widać to na ślizgawkach i w trakcie zawodów. Dzisiaj na tor przyszło wiele osób, żeby dopingować najlepszych - powiedziała.

Jak podkreśliła młoda panczenistka IUKS Dziewiątki "po raz kolejny zobaczyliśmy jak bardzo potrzebny jest w Polsce kryty tor." - Ocieplenie i wiatr mocno utrudniają przygotowanie obiektu do zawodów. Przy zimnej pogodzie raczej jest trudno zachęcić młodzież do profesjonalnego treningu. Chętnych do upawiania łyżwiarstwa szybkiego nie brakuje, co widać po naszym klubie - zakończyła panczenistka IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki.

Dodajmy, że na liście startowej MP na dystansach poza Karoliną Bosiek widzieliśmy inne reprezentantki tego klubu jak Karolina Gąsecka, Agata Jabłońska oraz Izabela Tejchman jak również ich koledzy - Damian Żurek i Jakub Piotrowski.

 

W Tomaszowie Mazowieckim wspaniały klimat dla łyżwiarstwa szybkiego

- Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim uważam za otwarte - tradycyjną formułkę wypowiedział Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Pan Marcin Witko. Życzył uczestnikom dobrych wyników i wywiezienia z miasta miłych wspomnień. W uroczystości otwarcia wzięła udział Zastępca Prezydenta Miasta Pani Zofia Szymańska.

Ceremonia otwarcia 30. Mistrzostw Polski na dystansach i 74. Mistrzostw Polski w wieloboju miała uroczystą oprawę. - Wspólnie z Panem Prezydentem Marcinem Witko postanowiliśmy, że to będą zawody inne, niż dotychczas. Oczywiście zawsze najważniejsi są zawodnicy, ale tym razem będzie bardzo dużo imprez towarzyszących jak np. ślizgawka rodzinna, nocny maraton łyżwiarski z mistrzami oraz dyskoteka na lodzie. To będzie święto naszej dyscypliny sportu - powiedział prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, Kazimierz Kowalczyk, który przyjął raport Sędziego Głównego MP. Przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego wciągnięta została biało-czerwona flaga na maszt.

Uczestnicy mistrzostw oraz goście, którzy przybyli ze wszystkich stron Polski podkreślali świąteczny wystrój tomaszowskiego toru. Imponowało m.in. oświetlenie i nowe materace.

- Widziałem bardzo dużo mistrzostw Polski, ale tak fantastycznej atmosfery, elegancko wystrojonego obiektu nie przypominam sobie. Gospodarze bardzo postarali się i należą im się gorące słowa podziękowania - mówił wieloletni szef wyszkolenia w Polskim Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, Leszek Ułasiewicz.

- W Tomaszowie Mazowieckim jest znakomity klimat do współpracy. Władze miasta z Panem Prezydentem Witko doceniają rolę sportu i znaczenie łyżwiarstwa szybkiego w miejscowej tradycji. Z wielkim zaangażowaniem włączyli się do organizacji mistrzostw i włożyli w przygotowania wiele trudu - podkreślił Kazimierz Kowalczyk.
MP na tomaszowskim obiekcie zapoczątkowały obchody 95-lecia Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Kulminacyjnym punktem Jubileuszu będą mistrzostwa Europy, których będziemy gospodarzem na początku 2017 roku.

 

Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Seniorów Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Seniorów Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Seniorów

Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Seniorów Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Seniorów Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Seniorów

Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Seniorów Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Seniorów Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Seniorów

Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Seniorów Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Seniorów Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Seniorów

Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Seniorów Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Seniorów Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Seniorów

Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Seniorów Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Seniorów

Konferencja prasowa na temat organizacji MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW W ŁYZWIARSTWIE SZYBKIM w dniach 28-30 grudnia 2015 roku w Tomaszowie Mazowieckim

KS Pilica. Opublikowano w Łyżwiarstwo szybkie

Konferencja prasowa na temat organizacji MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW W ŁYZWIARSTWIE SZYBKIM w dniach 28-30 grudnia 2015 roku w Tomaszowie Mazowieckim

Konferencja prasowa na temat organizacji MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW W ŁYZWIARSTWIE SZYBKIM w dniach 28-30 grudnia 2015 roku w Tomaszowie Mazowieckim

Mistrzostwa Polski w Łyżwiarstwie Szybkim w Tomaszowie Mazowieckim

Od jedenastu lat nie było w Tomaszowie Mazowieckim zawodów łyżwiarskich rangi Mistrzostw Polski. Wszystko jednak wskazuje na to, że tuż po Świętach Bożego Narodzenia będziemy mieli możliwość obejrzeć na żywo najlepszych polskich łyżwiarzy. Jest to doskonała okazja nie tylko do promocji tej dyscypliny sportu i miasta ale także do zwrócenia uwagi na Tor Łyżwiarski przy ulicy Strzeleckiej sportowym władzom centralnym.

Mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim, odbędą się w dniach 28-30 grudnia br. na tomaszowskim torze lodowym "Pilica". Poza zmaganiami sportowymi Prezydent Miasta przygotował szereg atrakcji towarzyszących.  Opowiadał o nich w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej, na której obok Marcina Witko wystąpili prezes PZŁS Kazimierz Kowalczyk oraz dwukrotny olimpijczyk, tomaszowianin, Jaromir Radke.

- Chyba pierwszy raz w historii polskiego łyżwiarstwa, Mistrzostwom towarzyszyć będzie Nocny Maraton Łyżwiarski z Olimpijczykami. Jest to niepowtarzalna okazja, by wziąć udział w historycznym wydarzeniu. Jest to dyscyplina o charakterze strategicznym. - mówił Marcin Witko, podkreślając, że ta dyscyplina sportu ma w Tomaszowie Mazowieckim niezwykle istotne znaczenie.

Na przestrzeni dziesiątek lat, wychowali się w naszym mieście olimpijczycy i mistrzowie. Obecnie duże sukcesy nie tylko na krajowych torach odnoszą nasi młodzi panczeniści. Prezydent przywołał również znanych szkoleniowców odnoszących ze swoimi zawodnikami  sukcesy międzynarodowe, jak Wiesław Kmiecik i Paweł Abratkiewicz. 

Marcin Witko zaznaczył też konieczność przeprowadzenie kolejnych inwestycji, mających na celu rozwój łyżwiarstwa szybkiego w Tomaszowie. Jedną z nich powinno być zadaszenie tomaszowskiego obiektu. Wtórował mu prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego pan Kazimierz Kowalczyk, który wyraził nadzieję, że w naszym mieście powstanie nie tylko dach, ale również cała hala. 

Zawody potrwają trzy dni.  Pierwszego dnia, w poniedziałek 28 grudnia, odbędą się biegi na 500 m kobiet i mężczyzn, 1500 m kobiet oraz 3000 m mężczyzn. Następnego dnia, panie i panowie ponownie będą ścigać się na najkrótszym z dystansów. Odbędą się też wyścigi na 1000 m kobiet i 1500 m mężczyzn, a także zostanie rozegrany bieg drużynowy kobiet i mężczyzn. Natomiast na środę zaplanowano mass start kobiet i mężczyzn, a także wyścigi 1000 m mężczyzn, 3000 kobiet, 5000 mężczyzn. 

Organizatorzy i partnerzy przygotowali wiele imprez towarzyszących, które odbędą się w trakcie mistrzostw. Na poniedziałek zaplanowano ślizgawkę rodzinną z TKKF oraz wspomniany wcześnie Nocny Maraton z Mistrzami Łyżwiarskimi. Na specjalnie przygotowanej scenie będziemy mogli również zobaczyć uczniów Gimnazjum 6, którzy przedstawią program artystyczny. 

Kolejnego dnia odbędzie się dyskoteka z DJ na lodzie. Firma OTTO zorganizuje też prawdziwą rewię na lodzie, czyli przejazd przebranych za postacie z bajek zawodników przy dźwiękach muzyki.

W czwartek, przed publicznością wystąpi zespół Inny Wymiar, a także nie zabraknie bezpłatnej ślizgawki dla mieszkańców. Na terenie toru pojawi się też strefa Lotto. Będzie można m.in. zaprojektować własną koszulkę.

- Mamy już za sobą pierwszą część sezonu, tzw. pucharową. Mamy już za sobą wszystkie zawody pucharu świata. Pozostał tylko finał oraz imprezy mistrzowskie. Mistrzostwa Polski w Tomaszowie są również kwalifikacją do drugiej części sezonu, czyli Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Jest to więc impreza, na której obecni będą najlepsi nasi zawodnicy. Chcemy aby impreza w Tomaszowie, była imprezą, jakiej świat nie organizuje - wyjaśniał prezes Kowalczyk. 

Tomaszowskie zawody zainaugurują ponadto jubileusz 95 lecia łyżwiarstwa szybkiego w Polsce.

Video z konferecji 

Mistrzostwa Polski w Łyżwiarstwie Szybkim w Tomaszowie Mazowieckim

FILMIK PROMUJĄCY Mistrzostwa Polski w Łyżwiarstwie Szybkim w Tomaszowie Mazowieckim

Oficjalne Video promujące MISTRZOSTWA POLSKI

Mistrzostwa Polski w Łyżwiarstwie Szybkim w Tomaszowie Mazowieckim 28-30.12.15

PROGRAM MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW W ŁYZWIARSTWIE SZYBKIM w dniach 28-30 grudnia 2015 roku w Tomaszowie Mazowieckim

PROGRAM
MISTRZOSTW POLSKI W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM
NA DYSTANSACH I W WIELOBOJU

28 grudnia 2015 – dzień 1.
14.00 – 17.30 – zawody (500m kobiet, 500m mężczyzn, 1500m kobiet, 3000m mężczyzn)
500m kobiet (1)
czyszczenie lodu
500m mężczyzn (1)
czyszczenie lodu
1500m kobiet
czyszczenie lodu
3000m mężczyzn
dekoracja 1500m kobiet
dekoracja 3000m mężczyzn

17.30 – 18.00 – uroczyste otwarcie
sygnał dźwiękowy – wprowadzenie sędziów, gości i pocztu flagowego
przedstawienie i powitanie gości
program artystyczny z tomaszowskim misiem – Gimnazjum 6 im. ks. Jana Twardowskiego
powitanie zawodników
raport Sędziego Głównego Zawodów – przyjmuje Prezes PZŁS
wystąpienia gości
oficjalne otwarcie mistrzostw przez Pana Marcina Witko Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego
hymn i wciągnięcie flagi na maszt
wyprowadzenie zawodników
przedstawienie programu zawodów
18.00 – 20.00 - ślizgawka rodzinna z TKKF
21.00 - „Nocny maraton łyżwiarski z mistrzami”

29 grudnia 2015 – dzień 2.
13.00 – 17.00 - zawody (500m kobiet, 500m mężczyzn, 1000m kobiet, 1500m mężczyzn, bieg drużynowy kobiet, bieg drużynowy mężczyzn)
500m kobiet (2)
czyszczenie lodu
500m mężczyzn (2)
czyszczenie lodu
1000m kobiet
czyszczenie lodu
dekoracja 500m i 1000m kobiet
1000m mężczyzn
czyszczenie lodu
dekoracja 500m i 1500m mężczyzn
bieg drużynowy kobiet (6okr)
czyszczenie lodu
bieg drużynowy mężczyzn (8okr)
dekoracja bieg drużynowy kobiet
dekoracja bieg drużynowy mężczyzn

17.00 – 18.00 Blok reklamowy OTTO Work Force – Rewia na lodzie
18.00 – 20.00 - dyskoteka z DJ na lodzie

30 grudnia 2015 – dzień 3.
13.00 – 16.30 - zawody (1000m mężczyzn, 3000m kobiet, 5000m mężczyzn, mass start kobiet, mass start mężczyzn)
1000m mężczyzn
czyszczenie lodu
3000m kobiet
czyszczenie lodu
5000m mężczyzn
czyszczenie lodu
Mass start kobiet (15okr)
czyszczenie lodu
Mass start mężczyzn (20okr)
dekoracja 1000m mężczyzn
dekoracja 3000m kobiet
dekoracja 5000m mężczyzn
dekoracja mass start kobiet
dekoracja mass start mężczyzn

Stoisko LOTTO „Stwórz swoją koszulkę”
16.30 – 17.30 - koncert zespołu „Inny Wymiar”
17.45 - dekoracja mistrzów
18.00 - oficjalne zamknięcie mistrzostw przez Pana Kazimierza Kowalczyka
Prezesa Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego
18.15 – 20.00 - ślizgawka dla mieszkańców z LOTTO

Jaromir Radke o mistrzostwach Polski - Wielokrotnie wygrywałem mistrzostwa Polski na najdłuższych dystansach, ale najbardziej cieszą "rodzyneczki" na 1000 i 1500 m - przyznał nasz znakomity przed laty zawodnik, olimpijczyk Jaromir Radke. Krajowa czołówka o medale rywalizować będą od 28 do 30 grudnia w Tomaszowie Mazowieckim.

46-letni Radke pochodzi z tej miejscowości i jest wychowankiem tutejszej Pilicy. W dorobku ma aż 26 tytułów mistrza kraju, głównie na koronnych dystansach 5000 i 10 000 m oraz w wieloboju.

- Najbardziej pamiętne dla mnie były mistrzostwa Polski, które odbyły się w Tomaszowie Mazowieckim w 1995 roku. Sezon wcześniej zająłem siódme miejsce na 5000 m i piąte na dwa razy dłuższym dystansie w igrzyskach w Lillehammer, zdobyłem też tzw. małe medale mistrzostw świata i Europy. Mimo takich sukcesów, w wielobojowych MP przegrałem z Pawłem Zygmuntem, dlatego tak bardzo zależało mi na rewanżu. Paweł był ode mnie szybszy na 500 i 1500 m, a przed ostatnim biegiem - na 10 000 m - miał przewagę ponad 10 sekund. Pojechałem bardzo szybko, odrobiłem straty z dużą nawiązką i wygrałem, co sprawiło mi wielką radość - powiedział Radke.

W wielobojowych mistrzostwach świata i Europy nigdy nie zbliżył się jednak do podium.

- Nawet jak na tamte czasy, za wolno jeździłem 500 m. Wynik w granicach 40 s był wyraźnie za słaby, by liczyć się w wieloboju. Gdybym był szybszy o 2-3 s, byłoby łatwiej na dłuższych dystansach. W mistrzostwach Polski z kolei wielokrotnie wygrywałem rywalizację na 5000 i 10 000 m, ale najbardziej cieszą "rodzyneczki" w postaci złotych medali na 1000 i 1500 m. Mimo że to wręcz biegi sprinterskie, to zdarzyło mi się zwyciężać - wspomniał.

Od najmłodszych lat łyżwiarstwo szybkie było wielką pasją Radkego. Zresztą nie mogło być inaczej, skoro okna z mieszkania jego rodziców wychodziły na... lodowisko wylewane na szkolnym boisku. A zimy, w przeciwieństwie do obecnych, były wtedy srogie.

- Tor sztuczny powstał w 1984 roku, a więc kilka lat po tym, jak zainteresowałem się łyżwiarstwem. Bakcyla tego sportu złapałem dzięki Panu Drozdowskiemu, swemu pierwszemu trenerowi. Po szkole wracałem do bloku, rzucałem teczkę w kąt i pędziłem na lodowisko. Oświetlenie kiepskiej jakości, dobrze twarzy kolegów nie było widać, ale najważniejsze, że w ogóle je mieliśmy, do tego grała muzyka, więc do późnych godzin wieczornych jeździłem na łyżwach - dodał.

Pierwsze, tzw. hokejówki, wielokrotny reprezentant Polski otrzymał w trzeciej klasie szkoły podstawowej.

- Z wielką uwagą oglądałem relacje z zimowych igrzysk w Sarajewie w 1984 roku i cztery lata później w Calgary. A w kolejnych olimpiadach już sam uczestniczyłem, co było wielkim przeżyciem. Medalu nie wywalczyłem i niestety mocno to we mnie siedzi, bo do Lillehammer jechałem w roli jednego z faworytów - przyznał Radke.

Obecnie pracuje jako trener w Pilicy; zatrudniony jest w miejscowym Ośrodku Sportu i Rekreacji. Odpowiada m.in. za obiekt łyżwiarski.

- Wszystkim nam marzy się zadaszenie toru. Idealne położenie w centrum Polski sprawia, że moglibyśmy być bazą nie tylko dla naszej reprezentacji. Przecież zaledwie 12 km od Tomaszowa jest ośrodek w Spale. Taka odległość to żaden problem. Ciągle mam w pamięci rywalizację z lat 80. i 90. na naszym obiekcie. Oświetlenie było słabe, nie to, co dziś, ale wieczorami, kiedy łapał lekki mrozek i wiatr się uspokajał, były fajne warunki i można było uzyskiwać dobre czasy - opowiadał były panczenista.

Odniósł się również do sytuacji w kadrze narodowej. W tym sezonie najlepiej spisuje się Artur Waś, który wygrał jeden z biegów Pucharu Świata na 500 m. Zawodzi zaś mistrz olimpijski na 1500 m z Soczi Zbigniew Bródka.

- W poprzednim sezonie Zbyszek nie mógł spokojnie potrenować, gdyż ciągle miał rozmaite spotkania, uroczystości, jak to zazwyczaj bywa po wielkim sukcesie. Kilka tygodni temu widziałem się z nim w Inzell i wydawało się, że wszystko wraca do normy, że będzie jeździł coraz szybciej. Tymczasem rzeczywiście ten problem ciągle istnieje, obniżył swój poziom, jeździ tylko w grupie B na koronnym dystansie. Przed laty mistrzowie olimpijscy nigdy nie schodzili poniżej określonego poziomu, teraz to się zdarza nie tylko Bródce. Wierzę, że zdoła się przygotować możliwie najlepiej do mistrzostw świata w lutym w Rosji - ocenił Radke.

20-22.02.2015 Mistrzostwa Świata Juniorów Stegny Warszawa

KS Pilica. Opublikowano w Łyżwiarstwo szybkie

Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM

WYNIKI

500 m kobiety

500 m kobiety - pary

500 m mężczyźni

500 m mężczyźni - pary

1500 m kobiety

1500 m kobiety - pary

Wielobój po dwóch konkurencjach

1500 m mężczyźni

1500 m mężczyźni - pary

Wielobój po dwóch konkurencjach - mężczyźni

1000 m Ladies - distance

1000 m Ladies - pairs

Wielobój po trzech konkurencjach - kobiety

1000 m mężczyźni

1000 m mężczyźni - pary

Wielobój po trzech konkurencjach - mężczyźni

3000 m kobiety

3000 m kobiety - pary

Klasyfikacja końcowa wieloboju - kobiety

5000 m mężczyźni

5000 m mężczyźni - pary

Klasyfikacja końcowa wieloboju - mężczyźni

Team Sprint kobiety

Team Sprint kobiety - pary

Team Sprint mężczyźni

Team Sprint mężczyźni - pary

Bieg drużynowy kobiety

Bieg drużynowy - pary

Bieg drużynowy mężczyźni

Bieg drużynowy mężczyźni - pary

Start masowy kobiety

Start masowy mężczyźni

Protokół zawodów

 

WIELKIE ŚWIĘTO RODZINY ŁYŻWIARSKIEJ NA STEGNACH

BARDZO DUŻA REPREZENTACJA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO ZARÓWNO WSRÓD ZAWODNICZEK I ZAWODNIKÓW JAK I BYŁYCH GWIAZD NASZEGO ŁYŻWIARSTWA

Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM

20 lutego 2015 (piątek), godz. 9:15 – 17:00

9:15 Ceremonia Otwarcia Mistrzostw

bieg na 500 m kobiet
bieg na 500 m mężczyzn
bieg na 1500 m kobiet
bieg na 1500 m mężczyzn

21 lutego 2015 (sobota), godz. 10:00 - 17:00

bieg na 1000 m kobiet
bieg na 1000 m mężczyzn
bieg na 3000 m kobiet
bieg na 5000 m mężczyzn
sprint drużynowy kobiet
sprint drużynowy mężczyzn

22 lutego 2015 (niedziela), godz. 11:00 - 15:00

bieg drużynowy kobiet
bieg drużynowy mężczyzn
bieg masowy kobiet
bieg masowy mężczyzn

Ceremonia Dekoracji Zwycięzców

Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM

Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM

Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM

Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM

Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM

Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM

Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM

Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM

Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM

Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM

Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM

Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM

Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM

Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM

Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM

Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM

Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM

Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM

Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM

Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM

Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM Na torze STEGNY w Warszawie otwarto MISTRZOSTWA ŚWIATA W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM

 

Aleksandra Kapruziak wicemistrzynią Pucharu Świata Juniorek!

KS Pilica. Opublikowano w Łyżwiarstwo szybkie

W Warszawie odbyły się finałowe zawody Pucharu Świata Juniorów w łyżwiarstwie szybkim.

Oficjalny Protokół

500 m Kobiet - dystanse

500 m Kobiet - pary

500 m Kobiet - Klasyfikacja

500 m Mężczyzn - dystanse

500 m Mężczyzn - pary

500 m Mężczyzn - Klasyfikacja

1500 m Kobiet - dystanse

1500 m Kobiet - pary

1500 m Kobiet - Klasyfikacja

1500 m Mężczyzn - dystanse

1500 m Mężczyzn - pary

1500 m Mężczyzn - Klasyfikacja

Drużynowo Kobiet - dystanse

Drużynowo Kobiet - pary

Drużynowo mężczyzn - dystanse

Drużynowo mężczyzn - pary

1000 m Kobiet - dystanse

1000 m Kobiet - pary

1000 m Kobiet - Klasyfikacja

1000 m Mężczyzn - dystanse

1000 m Mężczyzn - pary

1000 m Mężczyzn - Klasyfikacja

3000 m Kobiet - dystanse

3000 m Kobiet - pary

3000 m Kobiet - Klasyfikacja

3000 m Mężczyzn - dystanse

3000 m Mężczyzn - pary

3000 m Mężczyźn - Klasyfikacja

Kobiety - dystanse

Kobiety - Klasyfikacja

Mężczyźni - dystanse

Mężczyźnji - Klasyfikacja

W Warszawie odbyły się finałowe zawody Pucharu Świata Juniorów w łyżwiarstwie szybkim.

W biegu na 500 metrów obejrzeliśmy występ Karoliny Gąseckiej Tomaszowianka z czasem 42.30 sec. zajęła 19 miejsce na dystansie. Klasyfikację ogólną nasza zawodniczka „zamknęła” dwudziestą ósmą pozycją. Aleksandra Kapruziak nie startowała w sprincie i  Puchar Świata Juniorek zakończyła na 15 pozycji.

W biegu na 1500 metrów obejrzeliśmy dwie nasza reprezentantki. Udany występ zanotowała Karolina Bosiek, która na finiszu była szósta, co ostatecznie pozwoliło zawodniczce na 10 miejsce w klasyfikacji PŚ. Słabiej spisała się Kapruziak. Ola tym razem dystans zakończyła trzynastym czasem. Kapruziak jednak może być zadowolona. Nasza nadzieja olimpijska została sklasyfikowana na znakomity czwartym miejscu.

W biegu na 1500 metrów panów, trzynaste miejsce zajął nasz junior Mateusz Owczarek. Młodziutki zawodnik KS Pilica klasyfikację PŚJ na wspomnianym dystansie ukończył na dwudziestym czwartym miejscu.

Na dystansie 1000 metrów piąte miejsce zajęła Aleksandra Kapruziak, Tomaszowianka tym samym wywalczyła fantastyczne drugie miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata Juniorek. W rankingu tysiąca metrów, na dwudziestej szóstej pozycji sklasyfikowano Karolinę Bosiek.

Na dystansie 3000 metrów piątą pozycję na torze w Warszawie wywalczyła Karolina Gąsecka. Dwie pozycje niżej sklasyfikowana została Karolina Bosiek. W rywalizacji panów w powyższej konkurencji siedemnastą pozycję wywalczył Mateusz Owczarek. Tomaszowianin cykl zawodów Pucharu Świata ukończył na 21 miejscu.

W rywalizacji biegu masowego Tomaszowianek nie obejrzeliśmy. Jednak w klasyfikacji ogólnej PŚJ takowe widniało. Karolina Bosiek z 44 punktami na koncie sklasyfikowana została na 23 miejscu.

Podobna sytuacja miała miejsce w zawodach panów. Mateusza Owczarka tym razem w niezwykle widowiskowym biegu nie oglądaliśmy, jednak panczenista z Tomaszowa z czterema punktami został ostatecznie sklasyfikowany na 39 miejscu.

W Warszawie rywalizowano także w biegach drużynowych. Polki w składzie: Kapruziak, Bosiek, Gąsecka znalazły się tuż za podium, tracąc do trzeciego miejsce blisko sekundę. Panczenistki mogą mieć jednak powody do zadowolenia, gdyż uzyskały swój najlepszy czas w dotychczasowych startach.

Reprezentanci Polski w składzie: Bachanek, Burzykowski, Owczarek wywalczyli siódme miejsce.

 Wyniki - kobiety, 1000 m:
1. Sanneke De_Neeling (Holandia)  1.23,07
2. Nan Sun (Chiny)                           1.23,49
3. Tessa Boogaard (Holandia)         1.23,67
...
5. Aleksandra Kapruziak (Polska)    1.24,65
14. Kaja Ziomek (Polska)                  1.26,77

Czołówka końcowej klasyfikacja PŚ:
1. Tessa Boogaard (Holandia)        265 pkt
2. Aleksandra Kapruziak (Polska)  225
3. Sanneke De_Neeling (Holandia) 200

3000 m
1. Melissa Wijfje (Holandia)   4.21,72
2. Ji-Woo Park (Korea Płd.)    4.28,34
3. Isabelle Weidemann (Kanada) 4.30,43
...
6. Karolina Gąsecka (Polska)       4.33,93
8. Karolina Bosiek (Polska)          4.34,90

Czołówka końcowej klasyfikacji PŚ:
1. Melissa Wijfje (Holandia)   350 pkt
2. Leia Behlau (Niemcy)         220
3. Ji-Woo Park (Korea Płd.)   178
...
6. Karolina Bosiek (Polska)   136
8. Karolina Gąsecka (Polska) 119

Bieg masowy
1. Cho-Weon Park (Korea Płd.)  30 pkt
2. Sanneke De_Neeling (Holandia) 20
3. Ji-Woo Park (Korea Płd.)   10
...
16. Andżelika Wójcik (Polska)

Czołówka końcowej klasyfikacji PŚ:
1. Sanneke De_Neeling (Holandia) 190 pkt
2. Leia Behlau (Niemcy)    186
3. Michelle Uhrig (Niemcy)  178
....
20. Andżelika Wójcik (Polska)   48

Mężczyźni 1000 m
1. Hayato Nakamura (Japonia)   1.14,09
2. Tatsuya Shinhama (Japonia)  1.14,21
3. Michaił Kazelin (Rosja)           1.14,36
...
9. Marcin Bachanek (Polska)      1.15,82
12. Dawid Burzykowski (Polska)   1.16,28

Czołówka końcowej klasyfikacji PŚ:
1. Wesly Dijs (Holandia)                 240 pkt
2. Stanisław Pałkin (Kazachstan)   227
3. Michaił Kazelin (Rosja)               205
...
17. Marcin Bachanek (Polska)          56
26. Dawid Burzykowski (Polska)      31

3000 m
1. Patrick Roest (Holandia)     3.55,26
2. Siergiej Trofimow (Rosja)   4.01,46
3. Marcel Bosker (Holandia)    4.02,11
...
17. Mateusz Owczarek (Polska) 4.15,13

Czołówka końcowej klasyfikacji PŚ:
1. Patrick Roest (Holandia)     350 pkt
2. Siergiej Trofimow (Rosja)   250
3. Marcel Bosker (Holandia)    217
...
21. Mateusz Owczarek (Polska)  35

Bieg masowy
1. Min-Seok Kim (Korea Płd.)  30 pkt
2. Hyun-Min Oh (Korea Płd.)   20
3. Patrick Roest (Holandia)     10
....
10. Marcin Bachanek (Polska)

Czołówka końcowej klasyfikacji PŚ:
1. Patrick Roest (Holandia)   275 pkt
2. Hyun-Min Oh (Korea Płd.) 220
3. Marcel Bosker (Holandia)  205
...
15. Marcin Bachanek (Polska)  50

tabela: pzls.pl

4 medale zawodników KS Pilica w Mistrzostwach Polski w Zakopanem

KS Pilica. Opublikowano w Łyżwiarstwo szybkie

4  medale przywieźli zawodnicy PILICY z Mistrzostw Polski Seniorów w Zakopanym Roland CIEŚLAK  -  Mistrzem Polski Seniorów na 10000m Drużyna kobiet  -  złoty medal w biegu drużynowym Aleksandra KAPPRUZIAK -  srebrny medal w wieloboju Drużyna mężczyzn -  brązowy medal w biegu drużynowym

Roland CIEŚLAK - Mistrzem Polski Seniorów na 10000m

Roland CIEŚLAK - Mistrzem Polski Seniorów na 10000m Roland CIEŚLAK - Mistrzem Polski Seniorów na 10000m

 

Wyniki 25.01.2015

Wyniki 500m Kobiety 2

Wyniki 500m Kobiety w parach 2

Wyniki 500m Mezczyzni 2

Wyniki 500m Mezczyzni w parach 2

Wyniki 1000m Kobiety 2

Wyniki po 4 biegach Kobiety

Wyniki 1000m Mezczyzni 2

Wyniki 1000m Mezczyzni w parach 2

Wyniki po 4 biegach Mezczyzni

Wyniki 5000m Kobiety

Wyniki 5000m Kobiety Mlodziezowe

Wyniki 5000m Kobiety w parach

Wyniki 10000m Mezczyzni

Wyniki 10000m Mezczyzni Mlodziezowe

Wyniki 10000m Mezczyzni w parach

Wyniki 24.01.2015 

Wyniki 500m Kobiety

Wyniki 500m Kobiety w parach

Wyniki 500m Mężczyźni

Wyniki 500m Mężczyźni w parach

Wyniki 1000m Kobiety

Wyniki 1000m Kobiety w parach

Wyniki 1000m Mężczyźni

Wyniki 1000m Mężczyźni w parach

Wyniki po 2 biegach Mężczyźni

Wyniki po 2 biegach Kobiety

Wyniki sprint drużynowy Kobiety

Wyniki sprint drużynowy Mężczyźni

W miniony weekend w Zakopanem odbyły się Mistrzostwa Polski w wieloboju sprinterskim.

Znakomite drugiej miejsce wywalczyła nasza nadzieja olimpijska Aleksandra Kapruziak. Tomaszowianka uległa jedynie medalistce Igrzysk Olimpijskich Luizie Złotkowskiej, która okazała się bezkonkurencyjna we wszystkich czterech biegach.

Wielobój rozpoczął się od biegu na 500 metrów. Kapruziak z czasem 0.41.840 wywalczyła drugie miejsce. W pierwszym biegu na 1000 metrów nasza panczenistka z czasem 1.22.58 zakończyła rywalizację na trzeciej pozycji.

Kolejny bieg na 500 metrów to kolejny znakomity występ Oli. Kapruziak ponownie uzyskała drugi czas biegu  - 0.41.490, tym samym znacznie zwiekszając swoje szanse nie tylko na podium, ale wicemistrzostwo Polski. Walcząca z Tomaszowianką o drugą pozycję Katarzyna Woźniak tym razem była czwarta, co oznaczało  900 punktów wiecej dla zawodniczki AZS AWF Katowice za wspomniany bieg.

Na ostatnim tj. drugim biegu na 1000 metrów panczenistka KS Pilica potwierdziła swoją świetną formę i ponownie była trzecia. Strata do Woźniak jednak duża nie była, co oznaczało wicemistrzostwo Polski za wielobój sprinterski dla Aleksandry Kapruziak.

Siódme miejsce w rywalizacji zajęła Aleksandra Dębowska. Ostatnie trzynaste miejsce w wieloboju zajęła Katarzyna Ulkowski.

W rywalizacji mężczyzn najlpiej spisał się Artur Nogal, który wygrał rywalizację ze Zbigniewem Bródką. Nogal był dwukrotnie pierwszy na dystansie 500 metrów, oraz zajął drugie i trzecie miejsce na dystansie 1000 metrów.

Bardzo dobre jedenaste miejsce zajął nasz junior Matuesz Owczarek. Panczenista z Tomaszowa w biegach na 500 metrów zajął odpowiednio 17, oraz 11 miejsce. Na dystansie 1000 metrów Mateusz uplasował się na 15, oraz 10 pozycji.

Drugi z naszych reprezentantów Adam Dymowski zajął ostatnie, dziewiętnaste miejsce.

 

27 medali na Mistrzostwach Polski w Sanoku !!!

KS Pilica. Opublikowano w Łyżwiarstwo szybkie

WYNIKI ZAWODÓW

24.01.2015 - 25.01.2015
Sanok
Kategoria wiekowa: MŁODZICY / DZIECI
MP Młodzików

Grad medali IUKS Dziewiątka - Łyżwiarstwo szybkie młodzików

Podczas dwudniowych startów w Sanoku w MP Młodzików "Srebrna łyżwa" łyżwiarki IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki zdobyły komplet medali indywidualnie i 2 medale w biegu drużynowym

5 złotych medali zdobyła Karolina Bosiek

5 srebrnych Karolina Gąsecka

5 brązowych Iga Kapruziak

4m zajęła Natalia Jabrzyk

5m Izabela Tejchmn

złoty medal wywalczyła drużyna w składzie: Bosiek K.Tejchman I.Jabrzyk N.

srebrny medal drużyna w składzie : Gąsecka K. Kapruziak I.Świnoga K.

Na najwyższym stopniu podium wśród łyżwiarzy stanął zawodnik IUKS Dziewiątka Damian Żurek zdobywca 4 złotych medali i jednego srebrnego na 3000m.

Sensacyjny złoty medal na 3000m oraz dwa brązowe medale na 500m i w wieloboju zdobył również zawodnik IUKS ,,Dziewiątka " Jakub Piotrowski

Męska drużyna ,,Dziewiątki " w składzie: Żurek D.Piotrowski J.Grzybek W. po dramatycznym w przebiegu wyścigu drużynowym wywalczyła srebrny medal .

Statuetki Srebrnej Łyżwy otrzymali: Karolina Bosiek i Damian Żurek

Gratulacje dla wszystkich medalistów!

W środę 9 osobowa ekipa z Tomaszowa Maz., jako Reprezentacja Polski wyjeżdża na Viking Race na zawody rangi ME w kat11-16 lat które odbędą się 30-31.01.2015r, na hali Tialf w Heerenveen w Holandii.Liczymy na medale i wspaniałe rezultaty .

We włoskim Collallbo pod wodzą Rafała Ślusarskiego ścigali się młodzi łyżwiarze z kat Juniora D w 33. INTERNATIONAL

“FINSTRAL TROPHY” Junior Mitting.Czwórka łyżwiarzy z Tomaszowa Maz.. startowała w wieloboju na dystansach 2 x 500m 1500m i 1000m.Bardzo dobre 2m wywalczył zawodnik IUKS ..Dziewiątka " Jakub Dymkowski ustanawiając nowe rekordy życiowe na dyst. 1000m- 1.30,25 1500m 2,20,51; 4 m zajął Oskar Ślusarski -IUKS 9

Wśród dziewcząt 5 miejsce w wieloboju zajęła Daria Kopacz - IUKS 9, 7m Katarzyna Dela -KS Pilica

Grad medali IUKS Dziewiątka - Łyżwiarstwo szybkie młodzików Grad medali IUKS Dziewiątka - Łyżwiarstwo szybkie młodzików Grad medali IUKS Dziewiątka - Łyżwiarstwo szybkie młodzików

Grad medali IUKS Dziewiątka - Łyżwiarstwo szybkie młodzików Grad medali IUKS Dziewiątka - Łyżwiarstwo szybkie młodzików Grad medali IUKS Dziewiątka - Łyżwiarstwo szybkie młodzików

Grad medali IUKS Dziewiątka - Łyżwiarstwo szybkie młodzików Grad medali IUKS Dziewiątka - Łyżwiarstwo szybkie młodzików Grad medali IUKS Dziewiątka - Łyżwiarstwo szybkie młodzików

12 styczeń 2015r. - Zbigniew Bródka oraz Wiesław Kmiecik bohaterami poniedziałkowej Gali w Polskim Komitecie Olimpijskim.

KS Pilica. Opublikowano w Łyżwiarstwo szybkie

Zbigniew Bródka oraz Wiesław Kmiecik  bohaterami poniedziałkowej Gali w Polskim Komitecie Olimpijskim.

Kapituła wielkiej Nagrody sportowej im. Piotra Nurowskiego wyróżniła ;

- w kategorii zawodnik : Zbigniewa Bródkę, Justynę Kowalczyk, Kamila Stocha, Michała Kwiatkowskiego, Anitę Włodarczyk

- w kategorii trener       : Wiesława Kmiecika

- w kategorii drużyna    : reprezentację Polski w siatkówce mężczyzn

Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego wśród wyróżnionych statuetką związków sportowych

Serdecznie gratulujemy !!!!

 

Zbigniew Bródka oraz Wiesław Kmiecik  bohaterami poniedziałkowej Gali w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zbigniew Bródka oraz Wiesław Kmiecik  bohaterami poniedziałkowej Gali w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zbigniew Bródka oraz Wiesław Kmiecik  bohaterami poniedziałkowej Gali w Polskim Komitecie Olimpijskim.

Zbigniew Bródka oraz Wiesław Kmiecik  bohaterami poniedziałkowej Gali w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zbigniew Bródka oraz Wiesław Kmiecik  bohaterami poniedziałkowej Gali w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zbigniew Bródka oraz Wiesław Kmiecik  bohaterami poniedziałkowej Gali w Polskim Komitecie Olimpijskim.

Zbigniew Bródka oraz Wiesław Kmiecik  bohaterami poniedziałkowej Gali w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zbigniew Bródka oraz Wiesław Kmiecik  bohaterami poniedziałkowej Gali w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zbigniew Bródka oraz Wiesław Kmiecik  bohaterami poniedziałkowej Gali w Polskim Komitecie Olimpijskim.

Zbigniew Bródka oraz Wiesław Kmiecik  bohaterami poniedziałkowej Gali w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zbigniew Bródka oraz Wiesław Kmiecik  bohaterami poniedziałkowej Gali w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zbigniew Bródka oraz Wiesław Kmiecik  bohaterami poniedziałkowej Gali w Polskim Komitecie Olimpijskim.

 Zbigniew Bródka oraz Wiesław Kmiecik  bohaterami poniedziałkowej Gali w Polskim Komitecie Olimpijskim.

28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie

KS Pilica. Opublikowano w Łyżwiarstwo szybkie

W dniach 28-30 grudnia 2014r. odbyły się w na STEGNACH Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach w łyżwiarstwie szybkim. Zawodnicy "PILICA" zdobyli 4 medale brązowe.

Wyniki zawodów

obiety      500 500(2) klasyfikacja 500m 1000 1500 3000 bieg drużynowy WIELOBÓJ

mężczyźni  500 500(2) klasyfikacja 500m 1000 1500 3000 5000 bieg drużynowy WIELOBÓJ

Wyniki - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

Poniżej zdjęcia z otwarcia i I dnia zawodów.

28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie 28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie 28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie

28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie 28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie 28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie

28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie 28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie 28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie

28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie 28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie 28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie

28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie 28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie 28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie

28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie 28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie 28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie

28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie 28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie 28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie

28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie 28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie 28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie

28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie 28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie 28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie

28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie 28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie 28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie

28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie 28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie 28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie

28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie 28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie 28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie

28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie 28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie 28-30 grudnia 2014r. - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców na dystansach na Stegnach w Warszawie

Informacja o sukcesach i przygotowaniach do sezonu 2014/2015 tomaszowskich łyżwiarzy szybkich

KS Pilica. Opublikowano w Łyżwiarstwo szybkie

Na kolejnym zgrupowaniu lodowym przebywa w Inzell grupa 12 zawodników z tomaszowskich klubów IUKS ,,Dziewiątka” i KS Pilica” w tym zawodnicy Kadra Juniora PZŁS. Podczas zgrupowania zawodnicy mieli możliwość trenowanie z najlepszymi polskimi zawodnikami, gdyż w Inzell są na zgrupowanie wszystkie nasze kadry - narodowa kobiet i mężczyzn i młodzieżowo - juniorska .Nasi zawodnicy startowali w zawodach rozgrywanych w Inzell 24-25.10.2014r., które były również kwalifikacjami do Pucharów Świata, Akademickich MŚ i Pucharów Świata Juniorów dla naszych kadrowiczów. Dobrze spisali się tomaszowianie. Roland Cieślak zawodnik KS Pilica Tomaszów Maz. zawodnik kadry narodowej seniorów zdobył kwalifikacje na Puchary Świata na dystansie 5000m i 1500m. Wychowanki Jolanty Kmiecik młodziczki IUKS "Dziewiątka" Karolina Gąsecka i Karolina Bosiek zawodniczki Kadry Narodowej Juniorów, uzyskały bardzo dobre wyniki ustanawiając nowe rekordy życiowe na 500m 1000m i 1500m. Karolina Gąsecka wynikiem 2,07,87 ustanowiła kolejny Rekord Polski Młodziczek (2 tygodnie temu zrobiła to na dystansie 3000m wynikiem 4,32,60) oraz nowe rekordy życiowe na 500m 42,08 i 1000m 1,23,14.Jej koleżanka Karolina Bosiek również poprawiła rekordy życiowe na 1000m -1,25,05 i 1500m 2,09,31.Nasza najlepsza juniorka Aleksandra Kapruziak zawodniczka KS Pilica bardzo dobrze spisała się uzyskując "życiówki" w starcie na 500m - 40,86; i 1500m - 2,05,3 i 1000m 1,21,41. Kolejna tomaszowianka seniorka Aleksandra Dębowska walcząca o kwalifikacje na AMŚ życiowo pojechała na 1000m – uzyskując czas 1:22,29s. Znakomicie zaprezentowali się również podopieczni Jolanty Kmiecik zawodnicy IUKS Dziewiątka -młodzik Damian Żurek i Mateusz Owczarek junior młodszy zawodnik KS Pilica. Obydwaj życiowo pojechali na wszystkich dystansach uzyskując bardzo wartościowe rezultaty. Damian Żurek - 500m 39,34, 1000m - 1, 18,75, 1500m 2,01,98. Mateusz Owczarek - 3000m - 4,10,87s ; 1500m – 1,58,25.

Pozostali tomaszowianie startujący w zawodach na 2 i trzech dystansach poprawili swoje rekordy życiowe. Na wyróżnienie zasługują zawodnicy IUKS Dziewiątki młodziczka C1 Natalia Jabrzyk na dyst. 1000m uzyskała wynik 1,30,73;Grzybek Wiktor młodzik C1 500m-42,36; 1000m - 1,26,30, 1500m - 2,20,32; Piotrowski Jakub młodzik C2 – 500m - 42,96; 1000m 1;24,89;1500m 2,12,59 oraz zawodnicy KS Pilica Adam Dymkowski KS Pilica Junior B1 - 500m 40,75; 1000m - 1,21,81; 1500m - 2,10,32; i Ostałowski Bartłomiej junior B1 - 1500m - 2,11,96. Zgrupowanie w Inzell kończymy 29.10.2014r. i z powodu remontu maszynowni tomaszowskiego toru łyżwiarskiego w tomaszowscy łyżwiarze do końca grudnia trenować będą na lodzie tylko na zgrupowaniach planowanych w Inzell i Zakopanem, a pomiędzy nimi jeżdżąc na "desce Hajdena" na której imituje się jazdę na łyżwach. Mamy nadzieje, że dzięki pomocy miasta zawodnicy od 10 listopada będą mogli 2 - 3 razy w tygodniu dojeżdżać do Warszawy na treningi na tor łyżwiarski Stegny.

ZAKOŃCZENIE SEZONU ŁYŻWIARSKIEGO 2013/2014

KS Pilica. Opublikowano w Łyżwiarstwo szybkie

Z inicjatywy trener Jolanty Kmiecik, rodziców , IUKS "9" i sponsorów odbyło się uroczyste zakończenie sezonu łyżwiarskiego w naszym środowisku. Spotkanie uświetnili swoją obecnością Prezydent Miasta Rafał Zagozdon , Prezes PZŁS Kazimierz Kowalczyk, Roman Derks Wiceprezes PZŁS, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kumek, Dyr. Gimnazjum Nr 6  Pani Jolanta Jabłońska, Dyr. SP 1 Pani Stanisława Wąchała - nasza olimpijka oraz pozostali nasi olimpijczycy : Jaromir Radke, Paweł Abratkiewicz ze swoimi medalistkami z Soczi , Wiesław Kmiecik ze swoimi medalistami z Soczi : Zbyszkiem Bródką, Janem Szymańskim, Konradem Niedźwiedzkim. W trakcie spotkania z inicjatywy Zarządu IUKS "9" nagrodzono i wyróżniono zawodników, trenerów, sponsorów, rodziców oraz działaczy klubowych. Prezydent Miasta również obdarował upominkami olimpijczyków, tomaszowskich łyżwiarzy i przybyłych gości. Przekazując symboliczny parasol Prezesowi PZŁS stwierdził, aby służył naszemu gościowi jak najkrócej, gdyż tomaszowski tor trzeba szybko przykryć dachem.  Największą atrakcją wśród uczestników spotkania oczywiście  medaliści z Soczi. Poniżej kilka zdjęć z tego bardzo sympatycznego spotkania. Dziękujemy Pani Jalancie Kmiecik, trenerom i rodzicom oraz sponsorom za przygotowanie tak sympatycznego spotkania.

ZAKOŃCZENIE SSEZONY ŁYŻWIARSKIEGO 2013/2014

ZAKOŃCZENIE SSEZONY ŁYŻWIARSKIEGO 2013/2014 ZAKOŃCZENIE SSEZONY ŁYŻWIARSKIEGO 2013/2014 ZAKOŃCZENIE SSEZONY ŁYŻWIARSKIEGO 2013/2014

ZAKOŃCZENIE SSEZONY ŁYŻWIARSKIEGO 2013/2014 ZAKOŃCZENIE SSEZONY ŁYŻWIARSKIEGO 2013/2014 ZAKOŃCZENIE SSEZONY ŁYŻWIARSKIEGO 2013/2014

ZAKOŃCZENIE SSEZONY ŁYŻWIARSKIEGO 2013/2014 ZAKOŃCZENIE SSEZONY ŁYŻWIARSKIEGO 2013/2014 ZAKOŃCZENIE SSEZONY ŁYŻWIARSKIEGO 2013/2014 ZAKOŃCZENIE SSEZONY ŁYŻWIARSKIEGO 2013/2014

ZAKOŃCZENIE SSEZONY ŁYŻWIARSKIEGO 2013/2014 ZAKOŃCZENIE SSEZONY ŁYŻWIARSKIEGO 2013/2014 ZAKOŃCZENIE SSEZONY ŁYŻWIARSKIEGO 2013/2014 ZAKOŃCZENIE SSEZONY ŁYŻWIARSKIEGO 2013/2014

  ZAKOŃCZENIE SSEZONY ŁYŻWIARSKIEGO 2013/2014 ZAKOŃCZENIE SSEZONY ŁYŻWIARSKIEGO 2013/2014 ZAKOŃCZENIE SSEZONY ŁYŻWIARSKIEGO 2013/2014

Łyżwiarski weekend Viking Race, Mistrzostwa Świata Juniorów w Bjugn w Norwegii i międzynarodowe zawody w Berlinie

KS Pilica. Opublikowano w Łyżwiarstwo szybkie

Reprezentacja Tomaszowa Mazowieckiego na zawody w łyżwiarstwie szybkim Viking Race w Holandii

Polska Reprezentacja na Viking Race w tym roku składała się z 18 zawodników i zawodniczek. Dzięki zaprezentowaniu wysokiego poziomu sportowego w zawodach kwalifikujących do wyjazdu, PZŁS na wniosek Klubów wystąpił do organizatora o zwiększenie polskiej reprezentacji do 18 osób. Poza podstawowym 12 osobowym składem w którym znaleźli się tomaszowianie : Dela Katarzyna - KS Pilica, Bosiek Karolina, Dymkowski Jakub, Jabrzyk Natalia i Żurek Damian wszyscy IUKS ,,Dziewiątka” do ekipy na koszt klubów dołączyli jeszcze Gąsecka Karolina, Kapruziak Iga, Tejchnam Iza z IUKS ,,Dziewiątka i Kopacz Daria z KS Pilica Tomaszów Maz. oraz Marcel Drwięga z Górnika Sanok i Damian Sawa z UKS 3 Milanówek. Opieką trenerką sprawowali trenerzy: Jolanta Kmiecik, Brzostowicz Rafał, Radke Jaromir z Tomaszowa oraz Grzegorz Kudła z Sanok i Artur Parchan z Milanówka. Wszyscy zawodnicy mieszkali u rodzin holenderskich. W pierwszym dniu zawodów Viking Race Polska zdobyła 6 medali. Srebrny i złoty medal na dystansie 500m zdobył zawodnik SKŁ Górnik Sanok Piotr Nałęcki w kat. 12 lat. Cztery medale zdobyli zawodnicy IUKS ,,Dziewiątka" Tomaszów Maz. Bosiek Karolina brąz na 500m i srebro na 1000m w kat. 14 lat ; Żurek Damian srebro na 500m również w kat. 14 lat i brązowy medal na 1000m zdobyła w tej kategorii druga nasza reprezentantka Karolina Gąsecka. Wszyscy startujący zawodnicy uzyskali wspaniałe wyniki bijąc rekordy życiowe: 500m Bosiek 42,17; 1000m 1:25,53; Żurek -40,86 i 1,21,82 ;, Gąsecka 43,21 ;1000m 1:25,53; Iga Kapruziak zgłoszona w starszej kategorii 15 lat uplasowała się na 10 m : 500m 45,23 (11m) i 1,28,88( 9 m). Pozostali nasi reprezentanci w młodszej grupie , podopieczni trenera Rafała Brzostowicza ,w swoich startach uzyskali również wartościowe wyniki i nowe rekordy życiowe. Dymkowski Jakub w kategorii 12 lat po dwóch biegach na 500m był czwarty z czasami 45,88 i 45,84; Dela Katarzyna w kategorii 11 lat zajęła 19 miejsce z wynikiem 50,60 i 51,26; Kopacz Daria startująca w tej kategorii jako najmłodsza zawodniczka i druga nasza reprezentantka zajęła 8 miejsce 48,28;48,87; W kategorii 13 lat startowały Jabrzyk Natalia, która zajęła 13m 47,35 ; 46,49; i Tejchman Izabela która była 16 z wynikami 47,23 i 47,32. W drugim dniu zawodów o kolejne medale postarali się Karolina Bosiek zdobywając srebro na 500m -42,33 i brąz na 1000m - 1:25,73 oraz srebro w wieloboju; Damian Żurek srebro na 500m 40,70 i brąz w wieloboju; Karolina Gąsecka -brąz w wieloboju , który wywalczyła pomimo niedyspozycji zdrowotnej uzyskując wyniki na 500m -43,57 (5m) i 1000m -1:27,5 ( 5m).Wartościowe wyniki uzyskali również : Iga Karuziak sklasyfikowana w wieloboju na 10m w kat. 15 lat 500m -44,74 ( 12m).1500m 2:18, 42(10m); Kopacz Daria 8 w wieloboju 500m 48,20( 8m);49,73(10m); Dela Katarzyna – 19m w wieloboju 51,34 (22m) i 51,21(18m); Dymkowski Jakub 6m w wieloboju 500m 45,8 (4m) i 45,94 (6m); Jabrzyk Natalia 13m w wieloboju 500m -46,49( 13m) i 1000m 1:34,64( 12m); Tejchman Izabela 16m w wieloboju 500m- 47,50 (16m) i 1000m 1:35,38( 16m) Ogólnie najwięcej medali dla polskiej reprezentacji w tym roku zdobyli zawodnicy z IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki: 10 medali Bosiek Karolina -2 brązowe i 3 srebrne Żurek Damian - 2 srebrne 1 brązowy Gąsecka Karolina - 2 brązowe 48,20, 5 medali dołożył Piotr Nałęcki zawodnik SKŁ Górnik Sanok- 3 złote i 2 srebrne, co dało Polsce, 15 medali i piąta lokatę w punktacji krajów.  Jest to trochę gorszy wynik niż w roku ubiegłym ( 3 miejsce i   16 medali) bo w starszej kategorii Polska nie zdobyła żadnego medalu. Wyniki dostępne są na stronie www.pzłs.pl

Poza startem w zawodach Viking Race łyżwiarze tomaszowskich klubów startowali jeszcze w Mistrzostwach Świata Juniorów w Bjugn w Norwegii i międzynarodowych zawodach w Berlinie. Ola Kapruziak nasza najlepsza juniorka zawodniczka KS Pilica Tomaszów Mazowiecki reprezentowała Polskę na MŚJ. Ola w wieloboju została sklasyfikowana na 9 m. Jest to najlepszy występ naszej zawodniczki w MŚJ. Na dystansie 500m była trzynasta - 41,66 na 1500m zajęła 15m -2:09,46 na 1000m - 9m 1:23,14 i na 3000m- 12m 4:33,65. W biegu drużynowym Ola wspólnie z koleżankami z reprezentacji Włodarczyk Urszulą i Magdaleną Czyszczoń uplasowały się na 7m.

Reprezentacja Tomaszowa Mazowieckiego na zawody w łyżwiarstwie szybkim Viking Race w Holandii Reprezentacja Tomaszowa Mazowieckiego na zawody w łyżwiarstwie szybkim Viking Race w Holandii Reprezentacja Tomaszowa Mazowieckiego na zawody w łyżwiarstwie szybkim Viking Race w Holandii

Startujący krytym torze lodowym w Berlinie na 3 dystansach zawodnicy KS Pilica i IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki uzyskali bardzo dobre rezultaty poprawiając swoje rekordy życiowe. Na dystansie 500m osiągnięto następujące wyniki :Dymkowski Adam- 41,22;Król Sebastian-41,75;Aftyka Mateusz-41,91;Kołodziejczyk Albert- 42,6;Ostałowski Bartłomiej 43,22;Dziubiński Michał 46,63; Grzybek Wiktor 45,70; Jabłoński Karol-54,18; Brzostowicz Jakub 55,26;Kowalska Natalia 46,25;Jabłońska Agata-46,68; Kaczmarek Olga 49,64;Ulkowska Katarzyna-47,20;Kacperek Patryk-48,11;Ślusarski Oskar- 48,88; Głowacka Natalia-54,93; Świnoga Karolina-51,97; Krześlak Natalia – 54,10;  Dystans 1500m: Dymkowski Adam- 2:11,92;Aftyka Mateusz-2:07,85;Owczarek Mateusz – 2:03,57; Grzybek Wiktor 2:32,78; Jabłoński Karol-3:07,26; Brzostowicz Jakub 3:01,67;Kowalska Natalia 2:29,80;Jabłońska Agata-46,68;Kaczmarek Olga 2:40,56; Kacperek Patryk-2:34,71;Ślusarski Oskar- 2:44,77; Świnoga Karolina-2:55,79;

Dystans 3000 m: Król Sebastian-4:15,93;Kołodziejczyk Albert- 4:32,87; Dziubiński Michał -5:01,97; Ostałowski Bartłomiej- 4:38,16; Ulkowska Katarzyna 5:02,39; Jabłońska Agata-4:54,86;

Dystans 1000m:Owczarek Mateusz- 1:20,12; Dymkowski Adam- 1:25,14;Król Sebastian-1:21,60;Aftyka Mateusz-1:22,61;Kołodziejczyk Albert- 1:26,53;Ostałowski Bartłomiej 1:28,57;Dziubiński Michał 1:32,37; Grzybek Wiktor 1:36,11; Jabłoński Karol-1:52,27; Brzostowicz Jakub 1:57,78;Kowalska Natalia 1:34,57;Jabłońska Agata-1:32,79;Kaczmarek Olga 1:44,99;Ulkowska Katarzyna-1,34,36;Kacperek Patryk-1:39,46;Głowacka Natalia-1:55,42; Świnoga Karolina-1:51,56;Krześlak Natalia – 1:51,78;

Reprezentacja Tomaszowa Mazowieckiego na zawody w łyżwiarstwie szybkim Viking Race w Holandii Reprezentacja Tomaszowa Mazowieckiego na zawody w łyżwiarstwie szybkim Viking Race w Holandii Reprezentacja Tomaszowa Mazowieckiego na zawody w łyżwiarstwie szybkim Viking Race w Holandii

Reprezentacja Tomaszowa Mazowieckiego na zawody w łyżwiarstwie szybkim Viking Race w Holandii Reprezentacja Tomaszowa Mazowieckiego na zawody w łyżwiarstwie szybkim Viking Race w Holandii Reprezentacja Tomaszowa Mazowieckiego na zawody w łyżwiarstwie szybkim Viking Race w Holandii

Reprezentacja Tomaszowa Mazowieckiego na zawody w łyżwiarstwie szybkim Viking Race w Holandii Reprezentacja Tomaszowa Mazowieckiego na zawody w łyżwiarstwie szybkim Viking Race w Holandii Reprezentacja Tomaszowa Mazowieckiego na zawody w łyżwiarstwie szybkim Viking Race w Holandii

Reprezentacja Tomaszowa Mazowieckiego na zawody w łyżwiarstwie szybkim Viking Race w Holandii Reprezentacja Tomaszowa Mazowieckiego na zawody w łyżwiarstwie szybkim Viking Race w Holandii Reprezentacja Tomaszowa Mazowieckiego na zawody w łyżwiarstwie szybkim Viking Race w Holandii

Reprezentacja Tomaszowa Mazowieckiego na zawody w łyżwiarstwie szybkim Viking Race w Holandii Reprezentacja Tomaszowa Mazowieckiego na zawody w łyżwiarstwie szybkim Viking Race w Holandii Reprezentacja Tomaszowa Mazowieckiego na zawody w łyżwiarstwie szybkim Viking Race w Holandii

Reprezentacja Tomaszowa Mazowieckiego na zawody w łyżwiarstwie szybkim Viking Race w Holandii Reprezentacja Tomaszowa Mazowieckiego na zawody w łyżwiarstwie szybkim Viking Race w Holandii Reprezentacja Tomaszowa Mazowieckiego na zawody w łyżwiarstwie szybkim Viking Race w Holandii

Reprezentacja Tomaszowa Mazowieckiego na zawody w łyżwiarstwie szybkim Viking Race w Holandii Reprezentacja Tomaszowa Mazowieckiego na zawody w łyżwiarstwie szybkim Viking Race w Holandii Reprezentacja Tomaszowa Mazowieckiego na zawody w łyżwiarstwie szybkim Viking Race w Holandii

Reprezentacja Tomaszowa Mazowieckiego na zawody w łyżwiarstwie szybkim Viking Race w Holandii

Podziękowanie za wyjazd na Viking Race i do Berlina

KS Pilica. Opublikowano w Łyżwiarstwo szybkie

Wyjazd na Viking Race i do Berlina naszych zawodników mógł odbyć się dzięki pomocy Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego p. Rafała Zagozdona - umowa promocyjna;
dyrektora OSiR P. Bogdana Smolarka użyczenie samochodu na wyjazd
oraz pomocy finansowej:
ZGW-K Spółka z o.o w Tomaszowie Maz.
ZGC Spółka z o.o w Tomaszowie Maz.
TBS Spółka z o.o w Tomaszowie Maz.
p. Zbigniewowi Krysiakowi z firmy Aspol,
naczelnikowi WSiZP UM p. Monice Tazbir
oraz rodzicom zawodników.

W imieniu zarządu Klubu i zawodników składamy wszystkim darczyńcom podziękowania.
Jolanta Kmiecik
Prezes IUKS ,,Dziewiątka"

Bal gałganiarzy 2 luty 2014r.

KS Pilica. Opublikowano w Łyżwiarstwo szybkie

Na zakończenie ferii zimowych Zarząd Miejskiego TKKF oraz OSiR zorganizują festyn na lodzie pod nazwą „Bal gałganiarzy”. Odbędzie się 2 lutego. Impreza na torze lodowym Pilicy przy ul. Strzeleckiej rozpocznie się tradycyjnie o godz. 12.00. W programie znajdą się konkurencje sportowo-rekreacyjne i wyścigi na 200 m. Na zakończenie jak zawsze odbędzie się konkurs przebierańców oraz losowanie upominków. Ci, którzy zaprezentują ciekawe stroje, otrzymają słodycze.

Mistrzostwa Polski Młodzików Srebrna łyżwa 25-26.01.2014r.

KS Pilica. Opublikowano w Łyżwiarstwo szybkie

W weekend 25 i 26 stycznia 2014r. na torze Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Strzeleckiej odbyły się Ogólnopolskie Zawody „Srebrna Łyżwa 2014”, czyli mistrzostwa Polski młodzików. Zawody zarówno w sobotę jak i w niedzielę rozpoczynały się o godz. 10.00.

Dziewczęta z Tomaszowa Mazowieckiego zdominowały podium Mistrzostw Polski Młodzików !!!

WYNIKI --->

ZAWODY KONTROLNE --->

MISTRZOSTWA OKRĘGU --->

Mistrzostwa Polski Młodzików Srebrna łyżwa 25-26.01.2014r.

 Mistrzostwa Polski Młodzików Srebrna łyżwa 25-26.01.2014r. Mistrzostwa Polski Młodzików Srebrna łyżwa 25-26.01.2014r. Mistrzostwa Polski Młodzików Srebrna łyżwa 25-26.01.2014r.

Mistrzostwa Polski Młodzików Srebrna łyżwa 25-26.01.2014r.

Więcej zdjęć na profilu Facebooka https://www.facebook.com/media/set/?set=a.632983920093576.1073741903.180226105369362&type=1&l=622334e682

Łyżwiarstwo szybkie Dzieci na lodzie 18-19 stycznia 2014r.

KS Pilica. Opublikowano w Łyżwiarstwo szybkie

W weekend 18-19 stycznia 2014r. na torze lodowym Pilica w Tomaszowie odbyły się Ogólnopolskie Zawody Dzieci w łyżwiarstwie szybkim pod hasłem „Szukamy talentów”. Imprezę przeniesiono z Zakopanego, gdzie tor nie nadaje się do użytku. Wyścigi w sobotę i niedzielę rozpoczęły się o godz. 9.30. Większość medali pozostała w Tomaszowie Maz.

LISTA UCZESTNIKÓW --->

WYNIKI I DNIA --->>

WYNIKI II DNIA --->>

ZAWODY KONTROLNE --->

SZTAFETY --->

WIELOBÓJ --->

Na podium sztafety dziewcząt 14 letnich - wszystkie z Tomaszowa Maz. !!!
Na podium sztafety dziewcząt 14 letnich - wszystkie z Tomaszowa Maz. !!!

Złoto drużyny kobiet w Mistrzostwach Polski Seniorów na dystansach Grad medali w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski

KS Pilica. Opublikowano w Łyżwiarstwo szybkie

28-30.12.2013r. Złoto drużyny kobiet w Mistrzostwach Polski Seniorów na dystansach

Grad medali w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski

WYNIKI ZAWODÓW --->>>

Złoto drużyny kobiet w Mistrzostwach Polski Seniorów na dystansach Grad medali w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski

Złoto drużyny kobiet w Mistrzostwach Polski Seniorów na dystansach Grad medali w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski

--->>> WIĘCEJ ZDJĘĆ

Zespoły KS Pilicy Tomaszów Mazowiecki (kobiety) oraz AZS Zakopane (mężczyźni) zdobyły złote medale w biegach drużynowych w mistrzostwach Polski w Zakopanem. Z powodu silnych podmuchów halnego organizatorzy zmuszeni byli odwołać część konkurencji czempionatu.


Zawody miały rozpocząć się w sobotę przed południem, jednak z powodu silnych podmuchów wiatru (70-90 km/h) podjęto decyzję o przeniesieniu startów na godziny późnopopołudniowe.

- Dziś jednak wiatr był jeszcze silniejszy (porywy ponad 100 km/h) i wszystko wskazywało na to, że biegi będą całkowicie odwołane, ale po konsultacjach z trenerami ekip postanowiliśmy rozegrać chociaż drużynówkę kobiet i mężczyzn - powiedział kierownik zawodów Krzysztof Gąsienica.
Wyniki sobotnich wyścigów drużynowych mistrzostw Polski:
kobiety - 6 okrążeń:
1. KS Pilica Tomaszów Mazowiecki 3.49,18 (Aleksandra Kapruziak, Aleksandra Dębowska, Ewelina Cieślik)
2. MKS Cuprum Lubin 3.49,84 (Natalia Czerwonka, Kaja Ziomek, Andżelika Wójcik)
3. WTŁ Stegny Warszawa 3.50,44 (Katarzyna Woźniak, Aleksandra Goss, Wiktoria Diduch)
mężczyźni - 8 okrążeń:
1. AZS Zakopane 4.38,19 (Piotr Głowacki, Sebastian Drużkiewicz, Andrzej Gąsienica-Laskowy)
2. SKŁ Górnik Sanok I 4.53,68 (Maciej Biega, Piotr Michalski, Kamil Ziemba)
3. KS Orzeł Elbląg 4.55,88 (Adrian Wielgat, Piotr Sowa, Paweł Toruń)

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

KS Pilica. Opublikowano w Łyżwiarstwo szybkie

21-22 grudnia 2013r. na torze Pilica w Tomaszowie odbyły się Ogólnopolskie Zawody Dzieci w łyżwiarstwie szybkim pod hasłem „Szukamy talentów”. Ściganie w sobotę i niedzielę zaczęło się o godz. 9.00.

Grad medali i pucharów  w  Ogólnopolski Zawodach Dzieci, które odbyły się na torze PILICY w Tomaszowie Maz.
--->> WYNIKI KONTROLNE

--->> WYNIKI OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY DZIECI "SZUKAMY TALENTÓW"

--->> WYNIKI PUNKTACJA SZKÓŁ

--->> WYNIKI PUNKTACJA KLUBÓW

--->> WYNIKI ZBIORCZE

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie Zawody w Tomaszowie - Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Bardzo dobre występy Kapruziak w Pucharze Świata juniorów

KS Pilica. Opublikowano w Łyżwiarstwo szybkie

Aleksandra Kapruziak
W miniony weekend w Zakopanem odbyły się zawody Pucharu Świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim. Tomaszów swojego reprezentanta miał w osobie Aleksandry Kapruziak.


Piotr Michalski w biegach na 500 i 1000m oraz polska kobieca drużyna w sprincie na 1200 m wywalczyli  brązowe medale zakończonych w niedzielę w Zakopanem dwudniowych zawodów Pucharu Świata Juniorów w łyżwiarstwie szybkim. Najwięcej krążków zdobyli Holendrzy.

W zakopiańskiej edycji zawodów udział wzięło około 140 juniorek i juniorów z 18 państw, w tym piętnastoosobowa reprezentacja Polski.
Najlepszą okazała się ekipa holenderska, która zdobyła łącznie 10 złotych, 8 srebrnych i 2 brązowe medale. Polacy trzykrotnie stawali na najniższym stopniu podium.

W biegach na 1000 i 1500 m wśród kobiet wygrała Holenderka Melissa Wijfje, Aleksandra Kapruziak zajęła odpowiednio 4. i 5. miejsce. - To daje nadzieję, że ze startu na start będzie coraz lepiej. Wynikowo w porównaniu do innych zawodów jest postęp - oceniła swój występ panczenista klubu Pilica Tomaszów Mazowiecki.

Wijfje wygrała także wyścig na 3000 m. Najlepsza z Polek Urszula Włodarczyk była szósta. Na tym samym dystansie zwyciężył Holender Patrick Roest, wśród Polaków najwyżej uplasował się Daniel Tylka. Zawodnik zakopiańskiego klubu SN PTT 1907 zajął 21. miejsce.


Na dystansie 500 m triumfowała Holenderka Sanneke De Neeling. Po raz drugi w pucharowym starcie tuż za podium znalazła się Kapruziak.
Wśród mężczyzn na 500 i 1000 m najszybszy był Holender Kai Verbij. Piotr Michalski w obu biegach był trzeci. - Na 500 m mogłem jeszcze troszkę urwać na starcie, ale i tak jestem z tego biegu bardzo zadowolony. W drugim natomiast miłe zaskoczenie - myślałem, że będę w piątce, ale nie na podium - cieszył się zawodnik Górnika Sanok.


Na 1500 m Michalski był czternasty. Najlepszy czas uzyskał Holender Roest.


W sprincie drużynowym kobiet wygrały Holenderki. Polki w składzie Patrycja Zachariasz, Kaja Ziomek i Kapruziak zajęły trzecie miejsce. W tej samej konkurencji wśród mężczyzn wygrała ekipa austriacka, Polacy uplasowali się na siódmej pozycji.

Po raz pierwszy na zawodach międzynarodowych organizowanych w Polsce rozegrano bieg ze startu wspólnego. Wśród kobiet, które miały do pokonania osiem okrążeń (3 200 m) najlepsza był Włoszka Giulia Lollobrigida. Polki w tej konkurencji nie startowały.


Mężczyźni mieli do pokonania 12 okrążeń (4 800 m). Zwyciężył ponownie Verbij. Najlepszy z Polaków Marcin Bachanek zajął 18 miejsce.
Prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Kazimierz Kowalczyk chwalił postawę reprezentacji. - Te trzy medale i miejsca w poszczególnych biegach to dobry prognostyk na dalszy rozwój kadry juniorów w perspektywie chociażby igrzysk olimpijskich w 2018 roku w Korei oraz kolejnych, być może rozegranych w Krakowie - powiedział.


Dodał, że zawody zostały bardzo dobrze zorganizowane. - Dobrze przygotowane i przeprowadzone w czasie. Lód był wspaniały, a do tego sprzyjała nam pogoda. Moim zdaniem imprezę można uznać za bardzo udaną - posumował prezes PZŁS.


Puchar świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim rozgrywany jest w podziale na trzy strefy: europejską, azjatycką i amerykańską. Cały cykl zakończy się finałowymi startami w norweskim Bjugn (1-2 marca).

Kolejna edycja europejska odbędzie się 25-26 stycznia w Innsbrucku.

źródło: http://pzls.pl/

Ola Kapruziak wygrywa - Łyżwiarstwo szybkie w wydaniu krajowym

KS Pilica. Opublikowano w Łyżwiarstwo szybkie

W ubiegły weekend na torze Stegny zainaugurowany został sezon łyżwiarstwa szybkiego na krajowych obiektach. W Warszawie odbyły się pierwsze zawody Pucharu Polski oraz Ogólnopolskie Zawody Klasyfikacyjne. Tomaszowianie pokazali się z dobrej strony. W zawodach pucharowych rywalizowało bezpośrednie zaplecze kadry, która startuje w Pucharze Świata. Obsada biegów była słabiutka. W sobotę na 500 m wygrała Aleksandra Goss z WTŁ Stegny 43,10 przed Aleksandrą Kapruziak z Pilicy 43,30. Na 1500 m kolejność była taka sama: 1. Goss 2.17,48, 2. Kapruziak 2.20,15. Wniedzielę dojechały dwie młode tomaszowianki i były już cztery zawodniczki. W drugim biegu na 500 m Kapruziak wzięła rewanż na rywalce
i wygrała z czasem 43,26. Druga była Goss 43,88, trzecia Iga Kapruziak 47,93, a czwarta Katarzyna Bastrzyk 49,79. Identycznie było na 1000 m: 1. A. Kapruziak 1.26,23, 2. Goss 1.27,15, 3. I. Kapruziak 1.38,71, 4. Bastrzyk 1.47,17.

Wyniki mężczyźni:
500 m – 1. Piotr Michalski (Górnik Sanok) 38,28, 9. Sebastian Król (Pilica) 42,50,
500 m (drugi bieg) – 1. Michalski 38,98, 4. Król 41,78,
1000 m – 1. Michalski 1.19,94, 3. Król 1.23,37,
1000 m (drugi bieg) – 1. Cezary Ciecierski (Stegny) 1.23,33, 2. Król 1.23,66,
Rozegrano też biegi masowe, ale takież dla pań były tylko z nazwy, bo na 6 km jechały dwie panczenistki. Wygrała Goss 8.57,12, a nasza Ola była o sekundę wolniejsza. Panów wystartowało pięciu. Jechali 8 km. Wygrał Adrian Wielgat (Orzeł Elbląg) 8.55,56 przed Królem 8.56,09.
***
Równolegle z pucharem odbyły się Ogolnopolskie Zawody Klasyfikacyjne. Na warszawskim torze rywalizowało tylko dwoje tomaszowian. Oboje pokazali się z dobrej strony. Damian Żurek z Dziewiątki startował tylko w niedzielę. Zdecydowanie wygrał bieg na 500 m, bijąc przy tym rekord życiowy czasem 43,77. Najlepszy był też na 1000 m. Uzyskał wynik 1.33,63. Dla odmiany Katarzyna Bastrzyk startowała
tylko w sobotę i była dwukrotnie druga. Na 500 m uzyskała czas 50,77, a na 1.500 m 2.48,04.
***
Na 15 i 16 grudnia zaplanowane są zawody Pucharu Polski i OZK w Tomaszowie. Odbędą się, bo tor OSiR przy ulicy Strzeleckiej został już zamrożony.

Aleksandra Kapruziak
Aleksandra Kapruziak

Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

KS Pilica. Opublikowano w Łyżwiarstwo szybkie

Panczeniści IUKS Dziewiątki i Pilicy wystąpili w rolach głównych w ogólnopolskich zawodach dzieci w łyżwiarstwie szybkim pod hasłem „Szukamy talentów”, które odbyły się w weekend w Warszawie. Tomaszowianie błyszczeli we wszystkich kategoriach wiekowych. Pierwsza w tym roku impreza dla najmłodszych łyżwiarzy odbyła się na torze lodowym Stegny. Rywalizowano w czterech kategoriach wiekowych. Wśród startujących nie mogło zabraknąć reprezentantów Tomaszowa. Nasi młodzi panczeniści wypadli bardzo dobrze, zajmując wiele miejsc na podium. W kategorii dziewcząt do 11 lat znakomicie spisała się Aleksandra Kopacz. Zawodniczka Pilicy wygrała wszystkie biegi i w wieloboju z dużą przewagą nad rywalkami zajęła pierwsze miejsce. Czwarta była Natalia Krześlak, dziesiąta Angelika Chmal, dwunastaWeronika Pecyna, a piętnastaWeronika Brajtkrojc. Wśród dziewczyn 12-nastoletnich druga była Natalia Głowacka z Dziewiątki, a tuż za nią znalazła się Jagoda Owczarek z Pilicy. Czwarte miejsce przypadło Katarzynie Deli. W wieloboju trzynastolatek z kompletem czterech zwycięstw wygrała Izabela Tejchman. Druga była Natalia Jabrzyk, szósta Karolina Świnoga, a dziesiąta Ewa Machowczyk (wszystkie Dziewiątka). Kategoria dziewcząt do 14 lat została zdominowana przez tomaszowianki. Zawodniczki IUKS 9 zajęły całe podium. Wygrała Karolina Bosiek przed Karoliną Gąsecką i Igą Kapruziak. Dziewiąta była Iga Kaczmarek z Pilicy. Dziewiątka wygrała klasyfikację drużynową dziewcząt z dorobkiem 48 punktów. Pilica była trzecia. Z chłopców najsłabiej wypadli najmłodsi do 11 lat. Jakub Brzostowicz był szósty, Wiktor Wuls dziesiąty, Ernest Kołodziejczyk dwunasty, SzymonWojtakowski czternasty, a KacperAbratkiewicz szesnasty. Wielobój 12-latków wygrał Jakub Dymkowski przed Patrykiem Kacperkiem, a czwarty był Oskar Kowalski (wszyscy IKUS 9). Kamil Rybiński z Pilica był siódmy. Wśród 13-latków mieliśmy tylko jednego reprezentanta, ale jak silnego. Wiktor Grzybek (IUKS 9) trzykrotnie wygrał bieg na 500 metrów, a na 1 km był drugi, co dało mu zwycięstwo w wieloboju. Jeszcze lepiej spisał się Damian Żurek z dziewiątki, który wygrał wszystkie wyścigi czternastolatków. Chłopcy z Dziewiątki w klasyfikacji drużynowej ustąpili jedynie UKS 3 Milanówek. Wklasyfikacji szkół (dziewczęta) najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa numer 12, a SP nr 1 była czwarta. Gimnazjum nr 6 sklasyfikowano na miejscu piątym, a SP nr 6 na miejscu szóstym. Wśród chłopców drugie miejsce zajęła „dwunastka”. „Jedynka” była piąta, a „szóstka” dziesiąta. Nasze Gimnazjum nr 6 zajęło szóste miejsce. Pomimo braku lodu i możliwości trenowania w Tomaszowie, podczas pierwszych zawodów padło dużo rekordów życiowych tomaszowskich łyżwiarzy. Prowadzą ich trenerzy: Jolanta Kmiecik, Rafał Brzostowicz i Jaromir Radke. Zawodnicy, którzy nie mieli możliwości wejścia na lód, wystartują w kolejnych zawodach, które w połowie grudnia mają się odbyć w Tomaszowie.

Szukają talentów - Łyżwiarstwo szybkie - dzieci na lodzie

Roland Cieślak w Pucharze Świata

KS Pilica. Opublikowano w Łyżwiarstwo szybkie

W Heerenveen odbyły się finałowe zawody o Puchar Świata. Znakomicie spisał się w nich Zbigniew Bródka (Błyskawica Domaniewice), który na 1.500 m był drugi, co dało mu zwycięstwo w klasyfikacji generalnej na tym dystansie. To pierwszy tryumf Polaka w PŚ.
Z dobrej strony pokazał się Roland Cieślak z Pilicy. Tomaszowianin w biegu masowym zajął szóste miejsce.